Cristin-prosjekt-ID: 414578
Sist endret: 18. november 2013 15:15
Cristin-prosjekt-ID: 414578
Sist endret: 18. november 2013 15:15
Prosjekt

Kjernemiljøfunksjoner

prosjektleder

Jan Ove Tangen
ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emneord

Forskning • Politikk • Sport • Deltakelse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 1998 Slutt: 31. desember 2004

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kjernemiljøfunksjoner

Sammendrag

Norges forskningsråds 'program for idrett, samfunn og frivillig organisering' utnevnte HiT og Telemarksforsking-Bø til kjernemiljø innenfor programområdene 'idrettdeltakelse og idrettsanlegg' og 'idrettspolitikk'. For å ivareta denne funksjonen er dette prosjektet opprettet.

Vitenskapelig sammendrag

Norges forskningsråds 'program for idrett, samfunn og frivillig organisering' utnevnte HiT og Telemarksforsking-Bø til kjernemiljø innenfor programområdene 'idrettdeltakelse og idrettsanlegg' og 'idrettspolitikk'. For å ivareta denne funksjonen er dette prosjektet opprettet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Ove Tangen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1