Cristin-prosjekt-ID: 414579
Sist endret: 18. november 2013 15:15
Cristin-prosjekt-ID: 414579
Sist endret: 18. november 2013 15:15
Prosjekt

Hva skjer med norsk friluftsliv - en studie av endringsprosesser innen norsk friluftsliv

prosjektleder

Jan Ove Tangen
ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsgeografi

Emneord

Friluftsliv • Endring

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2001 Slutt: 31. juli 2004

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hva skjer med norsk friluftsliv - en studie av endringsprosesser innen norsk friluftsliv

Sammendrag

Denne undersøkelsens hovedtema er endringene som har funnet sted innenfor norsk friluftsliv de siste årene. Særlig ungdom beveger seg bort fra tradisjonelle aktiviteter som bærplukking, innlandsfiske, skiturer i skog og over mot mer moderne aktivitetersom terrengsykling og bruk av alpinanlegg. Disse endringene i aktivitetsmønster ledsages trolig også av endringer i motivene bak friluftslivsutøvelsen i retning av mer spennings- og mestringsrelaterte motiver. Mange av disse endringene innenfor friluftslivet ser ut til å henge sammen med ulike modernitetsrelaterte endringsprosessene som har preget andre samfunnsområder.Undersøkelsens hovedproblemstilling blir derfor å avklare om endringene i aktivitetsmønster og motivasjon for friluftsliv kan forklares ut fra sentrale modernitetsprosesser som individualisering, refleksivitet og globalisering. Undersøkelsen består av en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative delen blir gjennomført i forbindelse Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser som har et utvalg å 5000 respondenter og er representativ for Norges voksne befolkning. Viktige tema er aktivitetsutøvelse, motivasjon for friluftsliv og sosiokulturell bakgrunn. Den kvalitative delen består av 30 dybdeintervjuer av friluftslivsutøvere i alderen 15-24 år, og søker å avklare forhold rundt motivasjon for friluftsliv og bakgrunn for valg av friluftslivsaktivitet.

Vitenskapelig sammendrag

Denne undersøkelsens hovedtema er endringene som har funnet sted innenfor norsk friluftsliv de siste årene. Særlig ungdom beveger seg bort fra tradisjonelle aktiviteter som bærplukking, innlandsfiske, skiturer i skog og over mot mer moderne aktivitetersom terrengsykling og bruk av alpinanlegg. Disse endringene i aktivitetsmønster ledsages trolig også av endringer i motivene bak friluftslivsutøvelsen i retning av mer spennings- og mestringsrelaterte motiver. Mange av disse endringene innenfor friluftslivet ser ut til å henge sammen med ulike modernitetsrelaterte endringsprosessene som har preget andre samfunnsområder.Undersøkelsens hovedproblemstilling blir derfor å avklare om endringene i aktivitetsmønster og motivasjon for friluftsliv kan forklares ut fra sentrale modernitetsprosesser som individualisering, refleksivitet og globalisering. Undersøkelsen består av en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative delen blir gjennomført i forbindelse Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser som har et utvalg å 5000 respondenter og er representativ for Norges voksne befolkning. Viktige tema er aktivitetsutøvelse, motivasjon for friluftsliv og sosiokulturell bakgrunn. Den kvalitative delen består av 30 dybdeintervjuer av friluftslivsutøvere i alderen 15-24 år, og søker å avklare forhold rundt motivasjon for friluftsliv og bakgrunn for valg av friluftslivsaktivitet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Ove Tangen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

Alf Odden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 2 av 2