Cristin-prosjekt-ID: 414603
Sist endret: 18. november 2013 15:34
Cristin-prosjekt-ID: 414603
Sist endret: 18. november 2013 15:34
Prosjekt

Anti-doping: politikk, praksis og holdninger

prosjektleder

Jan Ove Tangen
ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emneord

Antidoping • Holdninger • Politikk • Idrett

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2001 Slutt: 31. desember 2004

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Anti-doping: politikk, praksis og holdninger

Sammendrag

Prosjektet tar utgangspunkt i at kampen mot doping innen toppidretten i Norge er blitt et område som har fått økende oppmerksomhet. Økt fokusering på dette problemområdet har derfor ført til at anti-dopingarbeidet er blitt viktig for at toppidretten skal kunne legitimere seg i det norske samfunnet. Jeg ønsker i denne sammenheng å sette fokus på hvilken politikk myndighetene og idrettsorganisasjonene i Norge er villige til å føre for å forhindre at en slik problematiske side får grobunn, samt hvordan denne politikken blir gjennomført. Dette skal gjøres med utgangspunkt i tre nivåer: 1) Prosjektet skal belyse beslutningsprosessene bak utformingen av anti-dopingpolitikken innenfor toppidretten i Norge. 2) En analyse av hvordan denne politikken blir implementert, det vil si hvilke konkrete tiltak som politikken resulterer i. 3) En holdningsanalyse av utøvere, trenere og det medisinske støttepersonellet på anti-dopingområdet, det vil si en analyse av hvordan oppfatter og forholder seg til anti-dopingpolitikk og anti-dopingarbeid. Metodisk vil jeg legge vekt på dokumentstudier (hovedsakelig nivå 1 og 2), intervjuer med idrettsledere og politikere (hovedsakelig nivå 1), observasjon (hovedsakelig nivå 2) og intervjuer med utøvere, trenere og medisinsk støtteapparat (nivå 3).

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet tar utgangspunkt i at kampen mot doping innen toppidretten i Norge er blitt et område som har fått økende oppmerksomhet. Økt fokusering på dette problemområdet har derfor ført til at anti-dopingarbeidet er blitt viktig for at toppidretten skal kunne legitimere seg i det norske samfunnet. Jeg ønsker i denne sammenheng å sette fokus på hvilken politikk myndighetene og idrettsorganisasjonene i Norge er villige til å føre for å forhindre at en slik problematiske side får grobunn, samt hvordan denne politikken blir gjennomført. Dette skal gjøres med utgangspunkt i tre nivåer: 1) Prosjektet skal belyse beslutningsprosessene bak utformingen av anti-dopingpolitikken innenfor toppidretten i Norge. 2) En analyse av hvordan denne politikken blir implementert, det vil si hvilke konkrete tiltak som politikken resulterer i. 3) En holdningsanalyse av utøvere, trenere og det medisinske støttepersonellet på anti-dopingområdet, det vil si en analyse av hvordan oppfatter og forholder seg til anti-dopingpolitikk og anti-dopingarbeid. Metodisk vil jeg legge vekt på dokumentstudier (hovedsakelig nivå 1 og 2), intervjuer med idrettsledere og politikere (hovedsakelig nivå 1), observasjon (hovedsakelig nivå 2) og intervjuer med utøvere, trenere og medisinsk støtteapparat (nivå 3).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Ove Tangen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

Atle Ørbeck Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 2 av 2