Cristin-prosjekt-ID: 414604
Sist endret: 18. november 2013 15:34
Cristin-prosjekt-ID: 414604
Sist endret: 18. november 2013 15:34
Prosjekt

Golf i Norge: utvikling, betingelser og konsekvenser

prosjektleder

Jan Ove Tangen
ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emneord

Utvikling

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2001 Slutt: 31. desember 2004

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Golf i Norge: utvikling, betingelser og konsekvenser

Sammendrag

Gjennom fire delprosjekter tas det sikte på forklare golfidrettens store vekst i Norge. Det skal gjennomføres en analyse av endringer i norske golfanleggs inklusjons- og eksklusjonsmekanismer (delprosjekt 1); en studie av endrede næringsmessige og landbrukspolitiske rammevilkår for norsk golf (delprosjekt 2); en historisk og komparativ undersøkelse av golfidrettens vekst og utvikling i Norge og på de britiske øyer (delprosjekt 3) og en analyse av marked, organisasjon og økonomi for norsk golf (delprosjekt 4). For delprosjekt 4 fremmes det en egen søknad og omtales derfor ikke videre i denne søknaden. Ved hjelp av metoder som feltarbeid, opplevelsesanalyse, dokumentasjonsanalyse, kvalitative intervju, introspeksjon, historisk og komperativ metode skal det skaffes tilveie tiltrekkelig relevante og valide data for å gi svar på prosjektets problemstillinger. Det tas sikte på at 8 forskere, hvorav 2 fra de britiske øyer, i større eller mindre grad skal delta i i de fire delprosjektene. Så langt er kundelprosjekt 1 finansiert.

Vitenskapelig sammendrag

Gjennom fire delprosjekter tas det sikte på forklare golfidrettens store vekst i Norge. Det skal gjennomføres en analyse av endringer i norske golfanleggs inklusjons- og eksklusjonsmekanismer (delprosjekt 1); en studie av endrede næringsmessige og landbrukspolitiske rammevilkår for norsk golf (delprosjekt 2); en historisk og komparativ undersøkelse av golfidrettens vekst og utvikling i Norge og på de britiske øyer (delprosjekt 3) og en analyse av marked, organisasjon og økonomi for norsk golf (delprosjekt 4). For delprosjekt 4 fremmes det en egen søknad og omtales derfor ikke videre i denne søknaden. Ved hjelp av metoder som feltarbeid, opplevelsesanalyse, dokumentasjonsanalyse, kvalitative intervju, introspeksjon, historisk og komperativ metode skal det skaffes tilveie tiltrekkelig relevante og valide data for å gi svar på prosjektets problemstillinger. Det tas sikte på at 8 forskere, hvorav 2 fra de britiske øyer, i større eller mindre grad skal delta i i de fire delprosjektene. Så langt er kundelprosjekt 1 finansiert.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Ove Tangen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

Søren Nagbøl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 2 av 2