Cristin-prosjekt-ID: 414605
Sist endret: 18. november 2013 15:35
Cristin-prosjekt-ID: 414605
Sist endret: 18. november 2013 15:35
Prosjekt

"Trening i arbeidstiden"

prosjektleder

Jan Ove Tangen
ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskapelige idrettsfag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2001 Slutt: 30. juni 2003

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Trening i arbeidstiden"

Sammendrag

Prosjektet skal gi Politidirektoratet grunnlag for å vurdere bruk av fysisk trening i arbeidstiden som et virkemiddel for å bedre arbeidsstokkens generelle fysiske form, rbeidskapasitet/effektivitet, trivsel og motivasjon samt å begrense belastningsplager, sykefravær og –nærvær I denne samenheng skal Høgskolen i Telemark se nærmere på: Deltakelse i tilbud om fysisk trening i arbeidstiden, eventuell effekt av fysisk trening i arbeidstiden på generell deltakelse i fysisk aktivitet, altså det totale aktivitetsnivået hos deltakerne, fysiologiske tilpasninger med tanke på utholdenhetskapasitet før, under og etter en treningsperiode, sykefravær, belastningsplager og sykenærvær, dvs. arbeidskapasitet, trivsel og motivasjon i det daglige arbeidet.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal gi Politidirektoratet grunnlag for å vurdere bruk av fysisk trening i arbeidstiden som et virkemiddel for å bedre arbeidsstokkens generelle fysiske form, rbeidskapasitet/effektivitet, trivsel og motivasjon samt å begrense belastningsplager, sykefravær og –nærvær I denne samenheng skal Høgskolen i Telemark se nærmere på: Deltakelse i tilbud om fysisk trening i arbeidstiden, eventuell effekt av fysisk trening i arbeidstiden på generell deltakelse i fysisk aktivitet, altså det totale aktivitetsnivået hos deltakerne, fysiologiske tilpasninger med tanke på utholdenhetskapasitet før, under og etter en treningsperiode, sykefravær, belastningsplager og sykenærvær, dvs. arbeidskapasitet, trivsel og motivasjon i det daglige arbeidet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Ove Tangen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

Øyvind Støren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

Arnstein Sunde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 3 av 3