Cristin-prosjekt-ID: 414606
Sist endret: 16. november 2016 12:36
Cristin-prosjekt-ID: 414606
Sist endret: 16. november 2016 12:36
Prosjekt

Kosthold blant ungdom i Porsgrunn.

prosjektleder

Inger Margaret Oellingrath
ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Ernæring

Emneord

Livsstil • Ungdom • Kosthold

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2002 Slutt: 30. juni 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kosthold blant ungdom i Porsgrunn.

Sammendrag

Et fullverdig kosthold i ungdomstida er svært viktig for normal utvikling og forebygging av sykdom seinere i livet. Resultater fra landsomfattende studier av kosthold blant barn og unge viser at det er et stort forbedringspotensiale i denne gruppa. I dette prosjektet ønsker en å kartlegge kostholdsvaner og måltidsmønster hos ungdom mellom 12 og 19 år i Porsgrunn kommune, med tanke på veiledning/forebygging gjennom helesøstertjenesten, skolen osv. Ungdommenes kosthold vil bli sett i sammenheng med andre livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet, røyking og inntak av alkohol. Det er også ønskelig å studere sammenheng mellom kosthold og faktorer som eget syn på kropp, opplagthet på skolen, skoleprestasjoner m.m Innsamlingen av data var en del av prosjektet: "Oppvekst i Porsgrunn", under ledelse av NOVA (Norsk institutt for forskning på oppvekst, velferd og aldring), Oslo. NOVA står derfor ansvarlig for utarbeidelse av spørreskjemaene og innsamling av data. Ca. 1300 elever fra 9 skoler har deltatt. Kostholdsspørsmålene er utformet av HiT i samråd med Institutt for Ernæringsforskning, Oslo. Dataene vil bli behandlet ved kvantitativ statistisk analyse i SPSS, 11.0

Vitenskapelig sammendrag

Et fullverdig kosthold i ungdomstida er svært viktig for normal utvikling og forebygging av sykdom seinere i livet. Resultater fra landsomfattende studier av kosthold blant barn og unge viser at det er et stort forbedringspotensiale i denne gruppa. I dette prosjektet ønsker en å kartlegge kostholdsvaner og måltidsmønster hos ungdom mellom 12 og 19 år i Porsgrunn kommune, med tanke på veiledning/forebygging gjennom helesøstertjenesten, skolen osv. Ungdommenes kosthold vil bli sett i sammenheng med andre livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet, røyking og inntak av alkohol. Det er også ønskelig å studere sammenheng mellom kosthold og faktorer som eget syn på kropp, opplagthet på skolen, skoleprestasjoner m.m Innsamlingen av data var en del av prosjektet: "Oppvekst i Porsgrunn", under ledelse av NOVA (Norsk institutt for forskning på oppvekst, velferd og aldring), Oslo. NOVA står derfor ansvarlig for utarbeidelse av spørreskjemaene og innsamling av data. Ca. 1300 elever fra 9 skoler har deltatt. Kostholdsspørsmålene er utformet av HiT i samråd med Institutt for Ernæringsforskning, Oslo. Dataene vil bli behandlet ved kvantitativ statistisk analyse i SPSS, 11.0

Tittel

Dietary intake among adolescents in Porsgrunn.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Inger Margaret Oellingrath

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Kosthold, kroppslig selvbilde og spiseproblemer blant ungdom i Porsgrunn.

Oellingrath, Inger. 2004, USNRapport
1 - 1 av 1