Cristin-prosjekt-ID: 414608
Sist endret: 18. november 2013 15:44
Cristin-prosjekt-ID: 414608
Sist endret: 18. november 2013 15:44
Prosjekt

Idrettsanlegg og idrettsdeltakelse : paraplyprosjekt

prosjektleder

Jan Ove Tangen
ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2001 Slutt: 31. desember 2004

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Idrettsanlegg og idrettsdeltakelse : paraplyprosjekt

Sammendrag

Paraplyprosjektet skal koordinere og kvalitetssikre 3 forskningsprosjekter under program for idrett, samfunn og frivillig organisering. Dette er prosjektene "Haller i Nord" ved HiF, "Makt i planleggingen" ved NIBR og Idrettsaktiviteter i skole og fritidsordningen ved NIBR.

Vitenskapelig sammendrag

Paraplyprosjektet skal koordinere og kvalitetssikre 3 forskningsprosjekter under program for idrett, samfunn og frivillig organisering. Dette er prosjektene "Haller i Nord" ved HiF, "Makt i planleggingen" ved NIBR og Idrettsaktiviteter i skole og fritidsordningen ved NIBR.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Ove Tangen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Vibeke Nenseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet

Lene Schmidt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kolbjørn Rafoss

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 4 av 4