Cristin-prosjekt-ID: 414619
Sist endret: 19. november 2013, 10:17

Cristin-prosjekt-ID: 414619
Sist endret: 19. november 2013, 10:17
Prosjekt

Idrett og politikk i komparativt perspektiv - likhet, ulikhet og endring

prosjektleder

Per Mangset
ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2002 Slutt: 31. juli 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Idrett og politikk i komparativt perspektiv - likhet, ulikhet og endring

Sammendrag

Prosjektet er en videreføring av prosjektet ’Idrett og politikk – kampsport eller lagspill’, der Telemarksforsking har gjennomført den nasjonale og Rogalandsforsking den lokale delen. Problemstillinger som er undersøkt på nasjonalt/lokalt nivå i Norge, vil nå bli studert videre komparativt i flere land. Også i det nye prosjektet vil vi rette søkelyset mot både det lokale og det nasjonale nivået. På det lokale nivået vil en studere forholdet mellom idrettspolitisk organisering og prioritering av idrett mellom land. På det nasjonale nivået vil vi studere relasjonene mellom de sentrale aktørene i idrettens ’policy community’, med vekt på relasjoner mellom a) fagdepartement, b) parlamentskomité og c) pressgruppe/interessegruppe, i ulike land. På begge nivåer vil vi gjennomføre dybdestudier (intervjuer, dokumentstudier) i land med en nordeuropeisk idrettspolitisk modell (Tyskland, Norge – basert på foreliggende data) og land med en angloamerikansk modell (Storbritannia og Canada). Disse studiene vil bli supplert med kryss-case-studier – basert på sekundære kilder – av a) andre land med nordeuropeisk modell (Sverige, Nederland), b) andre land med angloamerikansk modell (New Zealand, Australia) og c) kontrasterende kryss-case-studier av land innenfor den vestlige kulturkrets som verken har den nordeuropeiske eller den angloamerikanske idrettspolitiske modellen. Dybdestudiene (med vekt på intervjuer) vil således omfatte tre-fire utvalgte land og to-tre kommuner i hvert av disse landene. Prosjektet skal gå over tre år (2002-2005).

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet er en videreføring av prosjektet ’Idrett og politikk – kampsport eller lagspill’, der Telemarksforsking har gjennomført den nasjonale og Rogalandsforsking den lokale delen. Problemstillinger som er undersøkt på nasjonalt/lokalt nivå i Norge, vil nå bli studert videre komparativt i flere land. Også i det nye prosjektet vil vi rette søkelyset mot både det lokale og det nasjonale nivået. På det lokale nivået vil en studere forholdet mellom idrettspolitisk organisering og prioritering av idrett mellom land. På det nasjonale nivået vil vi studere relasjonene mellom de sentrale aktørene i idrettens ’policy community’, med vekt på relasjoner mellom a) fagdepartement, b) parlamentskomité og c) pressgruppe/interessegruppe, i ulike land. På begge nivåer vil vi gjennomføre dybdestudier (intervjuer, dokumentstudier) i land med en nordeuropeisk idrettspolitisk modell (Tyskland, Norge – basert på foreliggende data) og land med en angloamerikansk modell (Storbritannia og Canada). Disse studiene vil bli supplert med kryss-case-studier – basert på sekundære kilder – av a) andre land med nordeuropeisk modell (Sverige, Nederland), b) andre land med angloamerikansk modell (New Zealand, Australia) og c) kontrasterende kryss-case-studier av land innenfor den vestlige kulturkrets som verken har den nordeuropeiske eller den angloamerikanske idrettspolitiske modellen. Dybdestudiene (med vekt på intervjuer) vil således omfatte tre-fire utvalgte land og to-tre kommuner i hvert av disse landene. Prosjektet skal gå over tre år (2002-2005).

Tittel

Sports and politicy in a comparative perspective - similarities, dissimilarities and change

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Mangset

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Hilmar Rommetvedt

  • Tilknyttet:
    Prosjektdeltaker
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Legitimering av idrettspolitikk. Et komparativt perspektiv.

Mangset, Per. 2003, Forskerseminaret "Idrett, inklusjon og eksklusjon", Lysebu, 27.-28. november 2003 (foredragene lagt ut på hjemmesida i etterhånd). USNVitenskapelig foredrag
1 - 1 av 1