Cristin-prosjekt-ID: 414665
Sist endret: 19. november 2013 13:20

Cristin-prosjekt-ID: 414665
Sist endret: 19. november 2013 13:20
Prosjekt

Hjort på Haugalandet

prosjektleder

Barbara Zimmermann
ved Institutt for skog- og utmarksfag ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for natur, helse og miljø ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Institutt for økonomi og IT ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Institutt for skog- og utmarksfag ved Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økologi • Naturressursforvaltning

Emneord

Atferdsøkologi • GPS

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2003 Slutt: 1. juli 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hjort på Haugalandet

Sammendrag

Målet med prosjektet er å kartlegge hjortens områdebruk og trekkmønster på Haugalandet med hjelp av GPS-teknologi for å øke kunnskap om hjortens økologi generelt, men spesielt for å belyse konfliktområdene jakt, beiteskader og trafikk. Langsiktig vil slik kunnskap tilrettelegge for en tilpasset forvaltning av hjortebestanden. Etter den nye viltloven flyttes forvaltningsansvaret for hjort fra nasjonalt og fylkesnivå ned til lokalt nivå. Kommunene er nødt til å definere forvaltningsenheter som dekker opp en bestands leveområde for å kunne imøtekomme det ubalanserte kostnad-nytte-forholdet og trafikkproblemene som oppstår med en trekkende art. Kartlegging av trekkmønsteret er derfor grunnleggende og primært av praktisk betydning for de berørte kommunene. En slik kartlegging vil samtidig bidra til en habitatsanalyse som i et neste ledd muliggjør utarbeiding av habitatsmodeller. Habitatsmodeller definerer potensielle leveområder, trekkruter og landskapsbarrierer. Denne type kunnskap har stor betydning for hjorteforvaltningen på regionalt og nasjonalt nivå. Samarbeidet mellom Det Interkommunale Hjorteviltutvalet og høgskolene i Hedmark og Telemark står sentralt. På lokalt nivå samarbeides med grunneierforeninger, utmarksområder og enkelte grunneiere.

Vitenskapelig sammendrag

Målet med prosjektet er å kartlegge hjortens områdebruk og trekkmønster på Haugalandet med hjelp av GPS-teknologi for å øke kunnskap om hjortens økologi generelt, men spesielt for å belyse konfliktområdene jakt, beiteskader og trafikk. Langsiktig vil slik kunnskap tilrettelegge for en tilpasset forvaltning av hjortebestanden. Etter den nye viltloven flyttes forvaltningsansvaret for hjort fra nasjonalt og fylkesnivå ned til lokalt nivå. Kommunene er nødt til å definere forvaltningsenheter som dekker opp en bestands leveområde for å kunne imøtekomme det ubalanserte kostnad-nytte-forholdet og trafikkproblemene som oppstår med en trekkende art. Kartlegging av trekkmønsteret er derfor grunnleggende og primært av praktisk betydning for de berørte kommunene. En slik kartlegging vil samtidig bidra til en habitatsanalyse som i et neste ledd muliggjør utarbeiding av habitatsmodeller. Habitatsmodeller definerer potensielle leveområder, trekkruter og landskapsbarrierer. Denne type kunnskap har stor betydning for hjorteforvaltningen på regionalt og nasjonalt nivå. Samarbeidet mellom Det Interkommunale Hjorteviltutvalet og høgskolene i Hedmark og Telemark står sentralt. På lokalt nivå samarbeides med grunneierforeninger, utmarksområder og enkelte grunneiere.

Tittel

Red deer in Haugalandet, south-western Norway

prosjektdeltakere

prosjektleder

Barbara Zimmermann

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for skog- og utmarksfag ved Høgskolen i Innlandet

Karl Ludvig Ådland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Jon Martin Arnemo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for skog- og utmarksfag ved Høgskolen i Innlandet

Helge V. Haaland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Hans Christian Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for skog- og utmarksfag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Hjortens områdebruk: Hvem blir igjen og hvem trekker?

Zimmermann, Barbara; Meisingset, Erling L.; Loe, Leif Egil; Mysterud, Atle. 2009, Hjortevilt 2009. NIBIO, HINN, UIOPoster

Arealbruk hos hjort, med nye data fra Buskerud.

Loe, Leif Egil; Mysterud, Atle; Meisingset, Erling L.; Veiberg, Vebjørn; Zimmermann, Barbara. 2010, Hjortevilt 2010. NIBIO, HINN, UIO, NINAPoster

GPS-merking av hjort på Haugalandet.

Zimmermann, Barbara. 2010, utenTitteltekst. HINNPopulærvitenskapelig foredrag

Hjort på Haugalandet - hva har vi lært fra merkeprosjektet?

Zimmermann, Barbara. 2008, utenTitteltekst. HINNPopulærvitenskapelig foredrag

GPS merkeprosjekter på hjort i Norge.

Zimmermann, Barbara. 2008, utenTitteltekst. HINNPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »