Cristin-prosjekt-ID: 414675
Sist endret: 19. november 2013 15:14
Cristin-prosjekt-ID: 414675
Sist endret: 19. november 2013 15:14
Prosjekt

Flerordsverb-leksikon for norsk

prosjektleder

Eivind Landmark
ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nordiske språk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 18. august 2003 Slutt: 31. desember 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Flerordsverb-leksikon for norsk

Sammendrag

På bakgrunn av en argumentasjon for at setningsleddet verbal i norsk kan være realisert som "flerordsverb", dvs. en forbindelse av verb + materiale fra andre ordklasser, vil prosjektet legge grunnlaget for et norsk leksikon for flerordsverb (jf. tilsvarende leksika for engelsk). Den leksikalske opplistinga av slike enheter vil for hvert oppslag gi informasjon om hovedtype av flerordsverb, betydning, syntaktisk mønster det inngår i, formtype og trykk/tonelag. Datagrunnlag vil være større ordbøker og ekserperte tekster.

Vitenskapelig sammendrag

På bakgrunn av en argumentasjon for at setningsleddet verbal i norsk kan være realisert som "flerordsverb", dvs. en forbindelse av verb + materiale fra andre ordklasser, vil prosjektet legge grunnlaget for et norsk leksikon for flerordsverb (jf. tilsvarende leksika for engelsk). Den leksikalske opplistinga av slike enheter vil for hvert oppslag gi informasjon om hovedtype av flerordsverb, betydning, syntaktisk mønster det inngår i, formtype og trykk/tonelag. Datagrunnlag vil være større ordbøker og ekserperte tekster.

Tittel

Dictionary of Phrasal and Prepositional Verbs in Norwegian

Sammendrag

On the basis of the assumption that the grammatical function of the verb (i.e. the predicator) may be realized as multi-word verbs, i.e. different types of the combination of a verb and components from other word classes, the project aims at laying a foundation for a dictionary of multi-word verbs in Norwegian. Each entry will provide information about classification, meaning, syntactic pattern, component form and stress/toneme. Data are to be found in general dictionaries and by excerption of texts.

Vitenskapelig sammendrag

On the basis of the assumption that the grammatical function of the verb (i.e. the predicator) may be realized as multi-word verbs, i.e. different types of the combination of a verb and components from other word classes, the project aims at laying a foundation for a dictionary of multi-word verbs in Norwegian. Each entry will provide information about classification, meaning, syntactic pattern, component form and stress/toneme. Data are to be found in general dictionaries and by excerption of texts.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eivind Landmark

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

"Flerordsverb" i norsk.

Landmark, Eivind. 1998, USNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 1 av 1