Cristin-prosjekt-ID: 414720
Sist endret: 20. november 2013 09:43

Cristin-prosjekt-ID: 414720
Sist endret: 20. november 2013 09:43
Prosjekt

Strukturelle determinanter for fysisk aktivitet

prosjektleder

Ingunn Fjørtoft
ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Institutt for økonomi og IT ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap • Samfunnsvitenskapelige idrettsfag

Emneord

For • Grunnstoffer • Barn • Aktivitet • GPS • Landskap • GIS

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2004 Slutt: 31. juli 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Strukturelle determinanter for fysisk aktivitet

Sammendrag

Overordnet målsetting for prosjektet: Hovedmålet med prosjektet er å beskrive barns bruk av lekeområder og skolegårder, og å måle effekt av fysiske omgivelser på barns aktivitetsnivå. Delmål 1: Prøve ut utstyr og målemetoder. Første del av prosjektet omfatter utprøving av utstyr og metoder for dokumentasjon av barns bevegelser i landskapet og måling av fysisk aktivitetsnivå. Bevegelsesmønsteret kartlegges med bruk av Global Positioning System (GPS), og aktivitetsnivået måles med pulsklokker. Måleresultater sammenstilles i et Geografisk InformasjonsSystem (GIS) for presentasjon og analyse. I denne delen av prosjektet ser vi på egnethet av det tekniske utstyret og metoder for måling, analyse og presentasjon. Delmål 2: Beskrivelse av 6-åringers aktivitets-mønster og nivå i to forskjelling uteområder i Drammen kommune. Andre del av prosjektet går ut på å analysere 6-åringers bruk av skolegårdene og beskrive hvordan ulike fysiske utforminger av skolegårdene påvirker barnas fysiske aktivitet. Basert på GPS-posisjoner kan tilbakelagt avstand og lekehabitater kartlegges og beskrives. Pulsdata benyttes for å dokumentere fysisk aktivitetsnivå i de ulike områdene.

Vitenskapelig sammendrag

Overordnet målsetting for prosjektet: Hovedmålet med prosjektet er å beskrive barns bruk av lekeområder og skolegårder, og å måle effekt av fysiske omgivelser på barns aktivitetsnivå. Delmål 1: Prøve ut utstyr og målemetoder. Første del av prosjektet omfatter utprøving av utstyr og metoder for dokumentasjon av barns bevegelser i landskapet og måling av fysisk aktivitetsnivå. Bevegelsesmønsteret kartlegges med bruk av Global Positioning System (GPS), og aktivitetsnivået måles med pulsklokker. Måleresultater sammenstilles i et Geografisk InformasjonsSystem (GIS) for presentasjon og analyse. I denne delen av prosjektet ser vi på egnethet av det tekniske utstyret og metoder for måling, analyse og presentasjon. Delmål 2: Beskrivelse av 6-åringers aktivitets-mønster og nivå i to forskjelling uteområder i Drammen kommune. Andre del av prosjektet går ut på å analysere 6-åringers bruk av skolegårdene og beskrive hvordan ulike fysiske utforminger av skolegårdene påvirker barnas fysiske aktivitet. Basert på GPS-posisjoner kan tilbakelagt avstand og lekehabitater kartlegges og beskrives. Pulsdata benyttes for å dokumentere fysisk aktivitetsnivå i de ulike områdene.

Tittel

Structural determinants for physical activity

Sammendrag

The project intends to describe children's use of two different schoolyards and analyse the effect physical environments might have on their physical activity. The first part of the project concerns exploring adequate equipment (GPS, GIS and heart rate monitors) and methods for mapping and monitoring children's movement patterns in the landscape and their physical activity level. Secondly we intend to analyse and describe how 6 years old children utilise the physical landscape in two different play habitats. Furthermore, the children's level of pysical activity will be monitored.

Vitenskapelig sammendrag

The project intends to describe children's use of two different schoolyards and analyse the effect physical environments might have on their physical activity. The first part of the project concerns exploring adequate equipment (GPS, GIS and heart rate monitors) and methods for mapping and monitoring children's movement patterns in the landscape and their physical activity level. Secondly we intend to analyse and describe how 6 years old children utilise the physical landscape in two different play habitats. Furthermore, the children's level of pysical activity will be monitored.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingunn Fjørtoft

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

Jostein Sageie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for økonomi og IT ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Bjørn Kristoffersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for økonomi og IT ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 3 av 3