Cristin-prosjekt-ID: 414754
Sist endret: 16. november 2016 12:40
Cristin-prosjekt-ID: 414754
Sist endret: 16. november 2016 12:40
Prosjekt

Utvikling i kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet, KMI og overvekt hos barn i grunnskolen i Telemark - en longitudinell studie

prosjektleder

Inger Margaret Oellingrath
ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Ernæring

Emneord

Barn • Overvekt • Kosthold • Fysisk aktivitet

Kontaktinformasjon

Telefon
35575477
Sted
Inger M. Oellingrath

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2005 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling i kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet, KMI og overvekt hos barn i grunnskolen i Telemark - en longitudinell studie

Sammendrag

Det overordnede målet med studien er å øke kunnskapen om sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet og overvekt hos barn, med tanke på å kunne utvikle gode forebyggende tiltak. For å øke kunnskapen om sammenhengen mellom utvikling i kosthold, fysisk aktivitet og overvekt, vil en ta utgangspunkt i hvorvidt inntaket av forskjellige matvarer og ulike former for fysisk aktivitet samvarierer i mønstre, og relatere dette til ulike sosiodemografiske bakgrunnsfaktorer som bl.a foreldrenes utdanning, yrke, lønn, alder, arbeidssituasjon og bosted. En vil i første omgang studere i hvilken grad kostholds- måltids- og fysisk aktivitetsmønstre er relatert til kroppsmasseindeks generelt og til overvekt spesielt hos barn på 4. trinn i grunnskolen. Videre vil en følge opp de samme barna etter 3 år, på 7. trinn, for å gjenta analysene og for å studere spesielt endringer i kosthold og fysisk aktivitet hos de barna som har blitt overvektige i løpet av perioden.

Vitenskapelig sammendrag

Det overordnede målet med studien er å øke kunnskapen om sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet og overvekt hos barn, med tanke på å kunne utvikle gode forebyggende tiltak. For å øke kunnskapen om sammenhengen mellom utvikling i kosthold, fysisk aktivitet og overvekt, vil en ta utgangspunkt i hvorvidt inntaket av forskjellige matvarer og ulike former for fysisk aktivitet samvarierer i mønstre, og relatere dette til ulike sosiodemografiske bakgrunnsfaktorer som bl.a foreldrenes utdanning, yrke, lønn, alder, arbeidssituasjon og bosted. En vil i første omgang studere i hvilken grad kostholds- måltids- og fysisk aktivitetsmønstre er relatert til kroppsmasseindeks generelt og til overvekt spesielt hos barn på 4. trinn i grunnskolen. Videre vil en følge opp de samme barna etter 3 år og 6 år, på 7. og 10. trinn, for å gjenta analysene og for å studere spesielt endringer i kosthold og fysisk aktivitet hos de barna som har endret KMI-kategori (normalvekt, overvekt) i løpet av perioden. En ønsker også å studere sammenhenger mellom kosthold, fysisk aktivitet og psykisk helse hos barna.

Tittel

Food and meal patterns, physical activity, BMI and overweight among children in primary school in Telemark County - a longitudinel study

prosjektdeltakere

prosjektleder

Inger Margaret Oellingrath

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Ingebjørg Hestetun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF

Martin Veel Svendsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

BMI-specific associations between health-related behaviours and overweight – a longitudinal study among Norwegian adolescents.

Oellingrath, Inger Margaret; Svendsen, Martin Veel. 2016, Public Health Nutrition. USN, TELEMARKVitenskapelig artikkel

Gender-specific associations between eating patterns and sedentary activities in Norwegian 12–13 year old schoolchildren.

Oellingrath, Inger Margaret; Svendsen, Martin Veel. 2016, Nordic Nutrition Conference 2016. USN, TELEMARKPoster

Sleep problems, mental health problems and lifestyle among young Norwegian adolescents.

Hestetun, Ingebjørg; Oellingrath, Inger Margaret; Svendsen, Martin Veel. 2015, 16th International ESCAP Congress, From research to clinical practice. USN, TELEMARKVitenskapelig foredrag

Sluttrapport. Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark. 4.-10. klassetrinn.

Oellingrath, Inger Margaret; Svendsen, Martin Veel; Fjørtoft, Ingunn; Hestetun, Ingebjørg. 2015, USN, TELEMARKRapport

Gender-specific association of weight perception and appearance satisfaction with slimming attempts and eating patterns in a sample of young Norwegian adolescents.

Oellingrath, Inger Margaret; Hestetun, Ingebjørg; Svendsen, Martin Veel. 2016, Public Health Nutrition. USN, TELEMARKVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »