Cristin-prosjekt-ID: 414755
Sist endret: 20. november 2013 10:55

Cristin-prosjekt-ID: 414755
Sist endret: 20. november 2013 10:55
Prosjekt

Exploring the reliability and usability of portable GPS units (Garmin Forerunners)

prosjektleder

Jostein Sageie
ved Institutt for økonomi og IT ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for økonomi og IT ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Kart og oppmåling

Emneord

GPS

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2006 Slutt: 31. desember 2006

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Exploring the reliability and usability of portable GPS units (Garmin Forerunners)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jostein Sageie

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for økonomi og IT ved Universitetet i Sørøst-Norge

Per Christian Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for økonomi og IT ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Bjørn Kristoffersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for økonomi og IT ved Universitetet i Sørøst-Norge

Ingunn Fjørtoft

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Roy Martin Istad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for økonomi og IT ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 5 av 5