Cristin-prosjekt-ID: 414772
Sist endret: 20. november 2013 11:09

Cristin-prosjekt-ID: 414772
Sist endret: 20. november 2013 11:09
Prosjekt

Prosjekt Leseglede

prosjektleder

Marie-Lisbet Amundsen
ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Spesialpedagogikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1999 Slutt: 30. desember 2002

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prosjekt Leseglede

Sammendrag

Nini Zeiner og undertegnede startet i 1999 et leseprosjekt som omfattet syv kommuner i nordre del av Vestfold, ¿Prosjekt Leseglede.¿ Bakgrunnen for dette prosjektet var at ca 25% av henvisningene til PP-tjenesten i de syv kommunene var grunnet lese- og skrivevansker. Prosjektet fulgte barna fra barnehagen og ut 3. klasse, og omfattet tilfeldig utvalgte barnehager og skoler i de syv kommunene.

Vitenskapelig sammendrag

Nini Zeiner og undertegnede startet i 1999 et leseprosjekt som omfattet syv kommuner i nordre del av Vestfold, ¿Prosjekt Leseglede.¿ Bakgrunnen for dette prosjektet var at ca 25% av henvisningene til PP-tjenesten i de syv kommunene var grunnet lese- og skrivevansker. Prosjektet fulgte barna fra barnehagen og ut 3. klasse, og omfattet tilfeldig utvalgte barnehager og skoler i de syv kommunene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marie-Lisbet Amundsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1