Cristin-prosjekt-ID: 414773
Sist endret: 20. november 2013 11:09

Cristin-prosjekt-ID: 414773
Sist endret: 20. november 2013 11:09
Prosjekt

Filosofi og hverdagspsykologi i ungdomsskolen

prosjektleder

Marie-Lisbet Amundsen
ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Spesialpedagogikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2000 Slutt: 30. desember 2001

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Filosofi og hverdagspsykologi i ungdomsskolen

Sammendrag

I forhold til ungdomsskoleelever med tilpasningsvansker hadde undertegnede i 2001 ansvar for et prosjekt med tittelen ¿Filosofi og hverdagspsykologi i ungdomsskolen.¿ Bakgrunnen for dette var at flere ungdomsskoler meldte sin bekymring i forhold til umotiverte elever på niende klassetrinn. Målet var å gi elevene selv mulighet til å ta et aktivt valg i forhold til hva de ønsket å lære.

Vitenskapelig sammendrag

I forhold til ungdomsskoleelever med tilpasningsvansker hadde undertegnede i 2001 ansvar for et prosjekt med tittelen ¿Filosofi og hverdagspsykologi i ungdomsskolen.¿ Bakgrunnen for dette var at flere ungdomsskoler meldte sin bekymring i forhold til umotiverte elever på niende klassetrinn. Målet var å gi elevene selv mulighet til å ta et aktivt valg i forhold til hva de ønsket å lære.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marie-Lisbet Amundsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1