Cristin-prosjekt-ID: 414774
Sist endret: 20. november 2013 11:10

Cristin-prosjekt-ID: 414774
Sist endret: 20. november 2013 11:10
Prosjekt

Barnehager og skolers mulighet for faglig oppdatering

prosjektleder

Marie-Lisbet Amundsen
ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2000 Slutt: 30. desember 2002

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barnehager og skolers mulighet for faglig oppdatering

Sammendrag

Undertegnede hadde i 2002 ansvar for et prosjekt i forhold til faglig oppdaterting av barnehager, skoler og institusjoner i Sande, Stokke, Holmestrand, Andebu, Ramnes, Våle og Hof. Disse ønsket foredrag over aktuelle tema. Det var i alle kommunene positive tilbakemeldinger, og også et ønske fra brukerne om at PPT fortsatte med dette tilbudet etter at prosjektet var avsluttet. Prosjektet ble støttet av Utdanningsdirektøren i Vestfold.

Vitenskapelig sammendrag

Undertegnede hadde i 2002 ansvar for et prosjekt i forhold til faglig oppdaterting av barnehager, skoler og institusjoner i Sande, Stokke, Holmestrand, Andebu, Ramnes, Våle og Hof. Disse ønsket foredrag over aktuelle tema. Det var i alle kommunene positive tilbakemeldinger, og også et ønske fra brukerne om at PPT fortsatte med dette tilbudet etter at prosjektet var avsluttet. Prosjektet ble støttet av Utdanningsdirektøren i Vestfold.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marie-Lisbet Amundsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1