Cristin-prosjekt-ID: 414775
Sist endret: 20. november 2013 11:10
Cristin-prosjekt-ID: 414775
Sist endret: 20. november 2013 11:10
Prosjekt

Innsatte og psykisk helse

prosjektleder

Marie-Lisbet Amundsen
ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Kriminologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2005 Slutt: 30. desember 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Innsatte og psykisk helse

Sammendrag

En kvantitativ studie foretatt blant innsatte i fire norske fengsler med tanke på hvordan de innsatte vurderer egen situasjon og psykisk helse, og hva de ønsker av oppfølging etter soning.

Vitenskapelig sammendrag

En kvantitativ studie foretatt blant innsatte i fire norske fengsler med tanke på hvordan de innsatte vurderer egen situasjon og psykisk helse, og hva de ønsker av oppfølging etter soning.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marie-Lisbet Amundsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1