Cristin-prosjekt-ID: 414777
Sist endret: 20. november 2013 11:23
Cristin-prosjekt-ID: 414777
Sist endret: 20. november 2013 11:23
Prosjekt

Th eDemocratic potential of local sport : power and democracy in amateur sports clubs

prosjektleder

Jan Ove Tangen
ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • IRIS - International Research Institute of Stavanger ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Universität zu Köln
 • Universitat de Barcelona
 • Loughborough University
 • Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Syddansk Universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskapelige idrettsfag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Th eDemocratic potential of local sport : power and democracy in amateur sports clubs

Sammendrag

Prosjektet tar sikte på avdekke i hvilken grad og på hvilken måte demokrati er et trekk ved frivillige lokale idrettslag i Europa, og om dette gir individuelle og lokale samfunnsmessige gevinster.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet tar sikte på avdekke i hvilken grad og på hvilken måte demokrati er et trekk ved frivillige lokale idrettslag i Europa, og om dette gir individuelle og lokale samfunnsmessige gevinster.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Ove Tangen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

Barry Houlihan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Loughborough University

Borja Garcia

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Loughborough University

Bjarne Ibsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Syddansk Universitet

Ilse Hartman-Tews

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universität zu Köln
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »