Cristin-prosjekt-ID: 414783
Sist endret: 20. november 2013, 11:26

Cristin-prosjekt-ID: 414783
Sist endret: 20. november 2013, 11:26
Prosjekt

Konsertringen - forprosjekt på musikkformidlingsprosjekt i Buskerud.

prosjektleder

Sigrid Straand
ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Musikkvitenskap

Emneord

Kulturformidling

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 1995 Slutt: 1. juli 1996

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Konsertringen - forprosjekt på musikkformidlingsprosjekt i Buskerud.

Sammendrag

Prosjektet er ei evaluering av forprosjektet Konsertringen. Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom Buskerud fylkeskommune og Riks- konsertane med målsetjing å auke formidlingskompetansen i fylkes- kommunen når det gjeld "formidling av musikk og andre kunstformer til mennesker som av ulike grunner har vanskelig for å oppsøke slike tilbud på egen hånd".

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet er ei evaluering av forprosjektet Konsertringen. Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom Buskerud fylkeskommune og Riks- konsertane med målsetjing å auke formidlingskompetansen i fylkes- kommunen når det gjeld "formidling av musikk og andre kunstformer til mennesker som av ulike grunner har vanskelig for å oppsøke slike tilbud på egen hånd".

Tittel

"The concert ring": Evaluation of a preliminary project on distribution of music

Sammendrag

This work is an evaluation of the preliminary project " The concert ring". The aim of the project is to heighten the competence to inform about and distribute music to groups of the population who have a difficult access to music performances.

Vitenskapelig sammendrag

This work is an evaluation of the preliminary project " The concert ring". The aim of the project is to heighten the competence to inform about and distribute music to groups of the population who have a difficult access to music performances.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sigrid Straand

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Anne Svånaug Blengsdalen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Torild Wagle Christensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 3 av 3