Cristin-prosjekt-ID: 414784
Sist endret: 20. november 2013 11:26

Cristin-prosjekt-ID: 414784
Sist endret: 20. november 2013 11:26
Prosjekt

Militæretaten og "den indre fiende" fra 1905 til 1940

prosjektleder

Nils Ivar Agøy
ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Emneord

Sikkerhet • Datasikkerhet • Sivil militære relasjoner

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1995 Slutt: 30. november 1995

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Militæretaten og "den indre fiende" fra 1905 til 1940

Sammendrag

Videreutvikling og formidling av resultater fra en tidligere avsluttet undersøkelse av militære sikkerhetstiltak overfor "indre fiender" i Danmark, Norge og Sverige mellom 1905 og 1940, med empirisk hovedvekt på Norge

Vitenskapelig sammendrag

Videreutvikling og formidling av resultater fra en tidligere avsluttet undersøkelse av militære sikkerhetstiltak overfor "indre fiender" i Danmark, Norge og Sverige mellom 1905 og 1940, med empirisk hovedvekt på Norge

Tittel

The Norwegian military and "the enemy within" from 1905 to 1940

Sammendrag

Dissemination and elaboration of results from an earlier study of military security measures against @enemies within" in Denmark, Norway and Sweden between 1905 and 1940, with empirical emphasis on Norway

Vitenskapelig sammendrag

Dissemination and elaboration of results from an earlier study of military security measures against @enemies within" in Denmark, Norway and Sweden between 1905 and 1940, with empirical emphasis on Norway

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nils Ivar Agøy

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

'Laake, Kristian Kristiansen'.

Agøy, Nils Ivar. 2002, USNLeksikonartikkel

Skjellsord og stråmenn, men ingen svar. Sluttkommentar til Rolf Hobson og Tom Kristiansen.

Agøy, Nils Ivar. 2003, Tidsskrift for samfunnsforskning. USNVitenskapelig artikkel

Holtfodt, Christian Theodor.

Agøy, Nils Ivar. 2001, USNLeksikonartikkel

Hvoslef, Ragnvald.

Agøy, Nils Ivar. 2001, USNLeksikonartikkel
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »