Cristin-prosjekt-ID: 414786
Sist endret: 20. november 2013, 11:27

Cristin-prosjekt-ID: 414786
Sist endret: 20. november 2013, 11:27
Prosjekt

"De døde" : karneval, nattverd og middelalderske visjoner

prosjektleder

Peter Fjågesund
ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Emneord

Litteratur

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 1994 Slutt: 31. mars 1995

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"De døde" : karneval, nattverd og middelalderske visjoner

Sammendrag

Artikkelen tar for seg hvordan James Joyce i novellen "De døde" (The dead) under den ralistiske overflaten inkluderer en slags inverterende undertekst, med referanser til feiringen av Epifaniaften (Helligtrekongersaften) den 6. januar, til den middelalderske karnevalsfeiringen (særlig til middagen som en traversert nattverdsscene) og i avslutningsscenen til den middelalderske visjonsdiktningen.

Vitenskapelig sammendrag

Artikkelen tar for seg hvordan James Joyce i novellen "De døde" (The dead) under den ralistiske overflaten inkluderer en slags inverterende undertekst, med referanser til feiringen av Epifaniaften (Helligtrekongersaften) den 6. januar, til den middelalderske karnevalsfeiringen (særlig til middagen som en traversert nattverdsscene) og i avslutningsscenen til den middelalderske visjonsdiktningen.

Tittel

"The dead" : carnival, eucharist and medieval visions

Sammendrag

The article discusses how James Joyce in his short story "The dead" includes, under a fairly straightforward and realistic surface, a travestied subtext with references to the traditional celebration of the carnival (especially the dinners as a travestied Eucharist), and to medieval vision literature.

Vitenskapelig sammendrag

The article discusses how James Joyce in his short story "The dead" includes, under a fairly straightforward and realistic surface, a travestied subtext with references to the traditional celebration of the carnival (especially the dinners as a travestied Eucharist), and to medieval vision literature.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Peter Fjågesund

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1