Cristin-prosjekt-ID: 414788
Sist endret: 20. november 2013, 11:28

Cristin-prosjekt-ID: 414788
Sist endret: 20. november 2013, 11:28
Prosjekt

Fra fulltid til deltid : barnearbeid i Norge fra det 19. til det 20. århundre

prosjektleder

Ellen Schrumpf
ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Emneord

Industri • Sosialisering • Barnearbeid • Barndom • Arbeidsliv

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 1995 Slutt: 31. desember 1995

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fra fulltid til deltid : barnearbeid i Norge fra det 19. til det 20. århundre

Sammendrag

Dette er en undersøkelse av barnearbeid i Norge fra 1875 til 1920. Det gjelder barn under 15 år som i følge statistikken var i lønnet arbeid. Jeg har villet finne ut hvor mange barn som arbeidet og hvordan barnearbeidet endret seg i perioden. Jeg har også villet forklare hvorfor barn arbeidet, hva slags arbeid de utførte og hvorfor de sluttet å arbeide full tid og i stedet satte seg på skolebenken. Barnearbeidet blir sett i et bredt perspektiv der både arbeidslivet, lokalsamfunnet og familien er inkludert. Forklaringene på barnearbeidet og endringene i barndommen har i stor grad vært å finne i arbeiderklassementalitet, lokale tradisjoner, familieøkonomi og kjønnsroller. Hele spørsmålet om barnearbeid settes også inn i en bredere samfunnsmessig kontekst. Denne konteksten er framveksten av et industrialisert og moderne Norge.

Vitenskapelig sammendrag

Dette er en undersøkelse av barnearbeid i Norge fra 1875 til 1920. Det gjelder barn under 15 år som i følge statistikken var i lønnet arbeid. Jeg har villet finne ut hvor mange barn som arbeidet og hvordan barnearbeidet endret seg i perioden. Jeg har også villet forklare hvorfor barn arbeidet, hva slags arbeid de utførte og hvorfor de sluttet å arbeide full tid og i stedet satte seg på skolebenken. Barnearbeidet blir sett i et bredt perspektiv der både arbeidslivet, lokalsamfunnet og familien er inkludert. Forklaringene på barnearbeidet og endringene i barndommen har i stor grad vært å finne i arbeiderklassementalitet, lokale tradisjoner, familieøkonomi og kjønnsroller. Hele spørsmålet om barnearbeid settes også inn i en bredere samfunnsmessig kontekst. Denne konteksten er framveksten av et industrialisert og moderne Norge.

Tittel

From full-time to part-time : child labour in Norway from the 19th to the 20th century

Sammendrag

This is a study of child labour in Norway between 1875 and 1920. It is about children under fifteen, who had paid work according to the statistics. I wanted to find the extent of child labour and how child labour changed. I also wanted to explain why children worked, what kind of work they did and why they stopped working as full timers later on. Child labour is studied in a broad perspective that includes work life, the local community and the family. The cultural factor is important in this study as the explanations of child labour and changes in childhood seems to be found within working class mentality, local traditions, family economy and gender relations. The whole question of child labour is put into a broader societal context as well. The broader context is the growth of an industrialized and modern Norwegian society.

Vitenskapelig sammendrag

This is a study of child labour in Norway between 1875 and 1920. It is about children under fifteen, who had paid work according to the statistics. I wanted to find the extent of child labour and how child labour changed. I also wanted to explain why children worked, what kind of work they did and why they stopped working as full timers later on. Child labour is studied in a broad perspective that includes work life, the local community and the family. The cultural factor is important in this study as the explanations of child labour and changes in childhood seems to be found within working class mentality, local traditions, family economy and gender relations. The whole question of child labour is put into a broader societal context as well. The broader context is the growth of an industrialized and modern Norwegian society.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ellen Schrumpf

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1