Cristin-prosjekt-ID: 414790
Sist endret: 20. november 2013, 11:29

Cristin-prosjekt-ID: 414790
Sist endret: 20. november 2013, 11:29
Prosjekt

Verbgrupper i norsk

prosjektleder

Eivind Landmark
ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1989 Slutt: 30. april 1996

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Verbgrupper i norsk

Sammendrag

Prosjektet drøfter analysen av såkalt "transitive verbalgrupper" og "uekte sammensatte verb". Ut fra en gjennomgåelse av begrepene "setningsledd" og "leksikalisering" blir det argumentert for at setningsleddet verbal i norsk kan være realisert som verbgruppe, dvs. en forbindelse av verb + materiale fra andre ordklasser. Verbgruppene kan liksom vanlige "ettordsverb" deles i transitive (med to undertyper, eksemplifisert med vente på og spise opp) og intransitive (f.eks. snakke ut). De blir forsøkt systematisert etter form og etter det syntaktiske mønsteret ("programmet") de inngår i. Blant syntaktiske programmer i norsk kan regnes predikativ + objekt (f.eks. (være) lei maset).

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet drøfter analysen av såkalt "transitive verbalgrupper" og "uekte sammensatte verb". Ut fra en gjennomgåelse av begrepene "setningsledd" og "leksikalisering" blir det argumentert for at setningsleddet verbal i norsk kan være realisert som verbgruppe, dvs. en forbindelse av verb + materiale fra andre ordklasser. Verbgruppene kan liksom vanlige "ettordsverb" deles i transitive (med to undertyper, eksemplifisert med vente på og spise opp) og intransitive (f.eks. snakke ut). De blir forsøkt systematisert etter form og etter det syntaktiske mønsteret ("programmet") de inngår i. Blant syntaktiske programmer i norsk kan regnes predikativ + objekt (f.eks. (være) lei maset).

Tittel

Multi-word verbs in Norwegian

Sammendrag

The aim of this study is to investigate multi-word verbs in Norwegian. Based on discussion of the concept "clause element" and "lexicalization" it is claimed that the grammatical function of the verb (i.e. the "predicator") may be realized as different types of the combination of a verb and components from other word classes. Like ordinary single-word verbs the multi-word verb types may be classified into transitive (with two subtypes, corresponding to "prepositional verbs" and "phrasal verbs", e.g. vente på and spise opp) and intransitive (e.g. snakke ut). The study includes an attempt at systematizing the multi-word verbs according to form and syntactic pattern in which they occur.

Vitenskapelig sammendrag

The aim of this study is to investigate multi-word verbs in Norwegian. Based on discussion of the concept "clause element" and "lexicalization" it is claimed that the grammatical function of the verb (i.e. the "predicator") may be realized as different types of the combination of a verb and components from other word classes. Like ordinary single-word verbs the multi-word verb types may be classified into transitive (with two subtypes, corresponding to "prepositional verbs" and "phrasal verbs", e.g. vente på and spise opp) and intransitive (e.g. snakke ut). The study includes an attempt at systematizing the multi-word verbs according to form and syntactic pattern in which they occur.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eivind Landmark

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1