Cristin-prosjekt-ID: 414791
Sist endret: 20. november 2013, 11:29

Cristin-prosjekt-ID: 414791
Sist endret: 20. november 2013, 11:29
Prosjekt

Landmandsforbundets/Bondelagets historie 1896-1945

prosjektleder

Olav Rovde
ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Emneord

Policy

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1992 Slutt: 1. juli 1995

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Landmandsforbundets/Bondelagets historie 1896-1945

Sammendrag

Skiping og framvekst av Landmandsforbundet/Bondelaget 1896-1945 der organisasjonen dels blir tolka som talerøyr for dei økonomiske interessene til bøndene som produsentar, dels som ei kulturrørsle, og dels som ei politisk pressgruppe.

Vitenskapelig sammendrag

Skiping og framvekst av Landmandsforbundet/Bondelaget 1896-1945 der organisasjonen dels blir tolka som talerøyr for dei økonomiske interessene til bøndene som produsentar, dels som ei kulturrørsle, og dels som ei politisk pressgruppe.

Tittel

The history of the Norwegian Farmers' Union (Bondelaget) 1896-1945

Sammendrag

The establishing and the development of Landmandsforbundet/ Bondelaget (the Norwegian Farmers' Union). The organisation is both interpreted as an instrument of the economic interests of the farmers as producers, as a cultural movement, and as a political lobby group.

Vitenskapelig sammendrag

The establishing and the development of Landmandsforbundet/ Bondelaget (the Norwegian Farmers' Union). The organisation is both interpreted as an instrument of the economic interests of the farmers as producers, as a cultural movement, and as a political lobby group.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Olav Rovde

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Brynjulf Gjerdåker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Leiv Mjeldheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Berge Furre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 4 av 4