Cristin-prosjekt-ID: 414858
Sist endret: 4. desember 2013 13:13

Cristin-prosjekt-ID: 414858
Sist endret: 4. desember 2013 13:13
Prosjekt

Helhetlig innovasjon i læring (HIL)

prosjektleder

Gry Anette Tuset
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2004 Slutt: 1. september 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helhetlig innovasjon i læring (HIL)

Sammendrag

1: Bruk av IKT som integrert del av fag og praksisopplæringa Me ønskjer å oppretta felles læringstiltak for studentar, faglærarar og praksislærarar innafor IKT. Desse må vera kontekstuelt forankra i faglege opplegg. 2: Integrering av fag og praksis Me ønskjer å vidareutvikle studiet slik at den faglege verksemda naturleg vert lagt i tilknyting til praksis. av fagundervisninga vert lagt om frå frontalundervisning til meir problembasert og praksisnære arbeidsformar med aktiv bruk av IKT. 3: Tverrfaglege arbeid Me ønskjer å utvikle allmennlærarutdanninga slik at tverrfaglege tema vert eit sentralt prinsipp i studiet. ein naturleg del av læringsaktiviteten utvikla ein tverrfagleg hovudoppgåve som går over 2 år. 4: Fagleg og pedagogisk utvikling (FOU) og etterutdanning som del av det integrerte opplegget Me ønskjer å ha fokus på fagleg og pedagogisk utvikling og etterutdanning som ein integrert del av det faglege opplegget. Me ønskjer å utnytte kvarandre sine kompetanseområde og arenaer. Vurdera å knyta HIL til andre prosjekt t.d. Stord kommune sitt oppvekstprosjekt

Vitenskapelig sammendrag

1: Bruk av IKT som integrert del av fag og praksisopplæringa Me ønskjer å oppretta felles læringstiltak for studentar, faglærarar og praksislærarar innafor IKT. Desse må vera kontekstuelt forankra i faglege opplegg. 2: Integrering av fag og praksis Me ønskjer å vidareutvikle studiet slik at den faglege verksemda naturleg vert lagt i tilknyting til praksis. av fagundervisninga vert lagt om frå frontalundervisning til meir problembasert og praksisnære arbeidsformar med aktiv bruk av IKT. 3: Tverrfaglege arbeid Me ønskjer å utvikle allmennlærarutdanninga slik at tverrfaglege tema vert eit sentralt prinsipp i studiet. ein naturleg del av læringsaktiviteten utvikla ein tverrfagleg hovudoppgåve som går over 2 år. 4: Fagleg og pedagogisk utvikling (FOU) og etterutdanning som del av det integrerte opplegget Me ønskjer å ha fokus på fagleg og pedagogisk utvikling og etterutdanning som ein integrert del av det faglege opplegget. Me ønskjer å utnytte kvarandre sine kompetanseområde og arenaer. Vurdera å knyta HIL til andre prosjekt t.d. Stord kommune sitt oppvekstprosjekt

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gry Anette Tuset

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1