Cristin-prosjekt-ID: 414863
Sist endret: 12. desember 2014, 13:54

Cristin-prosjekt-ID: 414863
Sist endret: 12. desember 2014, 13:54
Prosjekt

MENU

prosjektleder

Harald Haugen
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi ved Universitetet i Agder

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2001 Slutt: 31. desember 2003

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MENU

Sammendrag

xx

Vitenskapelig sammendrag

xx

Tittel

Models for European Networked University for e-learning

prosjektdeltakere

prosjektleder

Harald Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Anders Grov Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Svein Ove Lysne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Bodil Lillian Ask

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi ved Universitetet i Agder

Thorleif Hjeltnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

MENU interim report.

Haugen, Harald; Nilsen, Anders Grov; Lysne, Svein Ove; Ask, Bodil; Ask, Bodil; Hjeltnes, Thorleif; Staupe, Arvid. 2004, NTNU, UIA, HVLRapport

Quality Assurance. Report.

Haugen, Harald; Nilsen, Anders Grov; Lysne, Svein Ove; Ask, Bodil; Ask, Bodil; Hjeltnes, Thorleif; Staupe, Arvid. 2004, NTNU, UIA, HVLRapport

Evaluation of MENU.

Haugen, Harald; Nilsen, Anders Grov; Lysne, Svein Ove; Ask, Bodil; Ask, Bodil; Hjeltnes, Thorleif; Staupe, Arvid. 2004, NTNU, UIA, HVLRapport

MENU final report.

Haugen, Harald; Nilsen, Anders Grov; Lysne, Svein Ove; Ask, Bodil; Ask, Bodil; Hjeltnes, Thorleif; Staupe, Arvid. 2004, NTNU, UIA, HVLRapport
1 - 4 av 4