Cristin-prosjekt-ID: 414878
Sist endret: 6. desember 2013, 10:53

Cristin-prosjekt-ID: 414878
Sist endret: 6. desember 2013, 10:53
Prosjekt

Organisert fysisk aktivitet i Sunnhordlands og Haugalandets grunnskoler. Realitet og visjoner

prosjektleder

Trond Egil Arnesen
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Idrettspedagogikk og -psykologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2004 Slutt: 31. desember 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Organisert fysisk aktivitet i Sunnhordlands og Haugalandets grunnskoler. Realitet og visjoner

Sammendrag

Fysisk aktivitet i skulane på Stord Prosjektet som er eit samarbeid mellom Jørgen Nerland, Trond Egil Arnesen, studentar på grunnfag idrett og Litlabø skule, er eit delprosjekt av Stord kommune sitt prosjekt oppvekst. Delprosjektet har som siktemål å auka omfanget av fysisk aktivitet ved Litlabø skule, deretter skal erfaringane som blir gjort overførast til dei andre skulane i kommunen. Prosjektet inneheld ei kartleggingsundersøking av fysisk aktivitet i oppstartsfasen og avslutningsfasen av prosjektet. Den tiltaksorienterte delen av prosjektet inkluderer bidrag frå studentar samt praktiske tiltak utvikla i samarbeid med Litlabø skule. Stikkord her er fysisk aktivitet, kroppsøving, utemiljø, uteskule og kompetanseutvikling.

Vitenskapelig sammendrag

Fysisk aktivitet i skulane på Stord Prosjektet som er eit samarbeid mellom Jørgen Nerland, Trond Egil Arnesen, studentar på grunnfag idrett og Litlabø skule, er eit delprosjekt av Stord kommune sitt prosjekt oppvekst. Delprosjektet har som siktemål å auka omfanget av fysisk aktivitet ved Litlabø skule, deretter skal erfaringane som blir gjort overførast til dei andre skulane i kommunen. Prosjektet inneheld ei kartleggingsundersøking av fysisk aktivitet i oppstartsfasen og avslutningsfasen av prosjektet. Den tiltaksorienterte delen av prosjektet inkluderer bidrag frå studentar samt praktiske tiltak utvikla i samarbeid med Litlabø skule. Stikkord her er fysisk aktivitet, kroppsøving, utemiljø, uteskule og kompetanseutvikling.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Trond Egil Arnesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Jørgen Endseth Nerland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2