Cristin-prosjekt-ID: 414908
Sist endret: 3. juni 2014 13:44

Cristin-prosjekt-ID: 414908
Sist endret: 3. juni 2014 13:44
Prosjekt

En undersøkelse av bruk av dagbøker ved norske intensivavdelinger i 2008

prosjektleder

Eva Gjengedal
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen
 • UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2007 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En undersøkelse av bruk av dagbøker ved norske intensivavdelinger i 2008

Sammendrag

Prosjektet er en del av en større nordisk undersøkelse (paraplyprosjekt) i regi av Nordisk forening for forskning i intensivsykepleie (NOFI). Hensikten er å kartlegge bruken av dagbøker ved intensivavdelinger i Skandinavia, hvordan dagboken anvendes, hvilket rasjonale praksis bygger på og hvilke erfaringer personalet har gjort seg. En tilsvarende studie er allerede gjennomført i Danmark (Egerod et al. 2007) og er under gjennomføring i Sverige.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet er en del av en større nordisk undersøkelse (paraplyprosjekt) i regi av Nordisk forening for forskning i intensivsykepleie (NOFI). Hensikten er å kartlegge bruken av dagbøker ved intensivavdelinger i Skandinavia, hvordan dagboken anvendes, hvilket rasjonale praksis bygger på og hvilke erfaringer personalet har gjort seg. En tilsvarende studie er allerede gjennomført i Danmark (Egerod et al. 2007) og er under gjennomføring i Sverige.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Eva Gjengedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Ragne Sannes Eskerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Anny Margrethe Norlemann Holme

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Sissel Lisa Storli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 4 av 4