Cristin-prosjekt-ID: 414916
Sist endret: 6. desember 2013, 13:22

Cristin-prosjekt-ID: 414916
Sist endret: 6. desember 2013, 13:22
Prosjekt

Skulekonsertar

prosjektleder

Åsmund Espeland
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Musikkvitenskap

Tidsramme

Avsluttet
Start: 12. oktober 2009 Slutt: 23. oktober 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skulekonsertar

Sammendrag

Studentane i 3. klasse, musikk laga i oktober 2009 skulekonsertframsyninga ?Trommereisen? i samarbeid med produsent Kari Holdhus. Viktige deler av prosjektet var studier av andre skulekonsertar, fokus på målgruppe, utvelging av repertoar og formidlingsform. Prosjektet vart avslutta med konsertframsyningar på Tjødnalio skule og Litlabø skule.

Vitenskapelig sammendrag

Studentane i 3. klasse, musikk laga i oktober 2009 skulekonsertframsyninga ?Trommereisen? i samarbeid med produsent Kari Holdhus. Viktige deler av prosjektet var studier av andre skulekonsertar, fokus på målgruppe, utvelging av repertoar og formidlingsform. Prosjektet vart avslutta med konsertframsyningar på Tjødnalio skule og Litlabø skule.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Åsmund Espeland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1