Cristin-prosjekt-ID: 414918
Sist endret: 4. desember 2013, 11:25

Cristin-prosjekt-ID: 414918
Sist endret: 4. desember 2013, 11:25
Prosjekt

Gjennomføring av operaprosjekt

prosjektleder

Åsmund Espeland
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Musikkvitenskap

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2009 Slutt: 8. oktober 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gjennomføring av operaprosjekt

Sammendrag

I dette prosjektet laga studentane i samarbeid med produsentane ei operaframsyning med utgangspunkt i metodikken ?Write-an-opera?, utvikla ved Royal Opera House i London. Som eit ledd i arbeidsprosessen vart det laga handlingsplott, manus, musikk, koreografi og scenografi. Framsyninga vart deretter satt saman og øvd inn. Prosjektet vart avslutta med to framsyningar ved HSH, Rommetveit og forestillingar på Bømlo folkehøgskule og Kulturnatt i Haugesund.

Vitenskapelig sammendrag

I dette prosjektet laga studentane i samarbeid med produsentane ei operaframsyning med utgangspunkt i metodikken ?Write-an-opera?, utvikla ved Royal Opera House i London. Som eit ledd i arbeidsprosessen vart det laga handlingsplott, manus, musikk, koreografi og scenografi. Framsyninga vart deretter satt saman og øvd inn. Prosjektet vart avslutta med to framsyningar ved HSH, Rommetveit og forestillingar på Bømlo folkehøgskule og Kulturnatt i Haugesund.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Åsmund Espeland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1