Cristin-prosjekt-ID: 415156
Sist endret: 14. januar 2015 14:34
Cristin-prosjekt-ID: 415156
Sist endret: 14. januar 2015 14:34
Prosjekt

Polly put the kettle on. Engelsk i barnehagen.

prosjektleder

Birte Simonsen
ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder
 • Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap

Emneord

Lek • Kulturkompetanse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2002 Slutt: 30. juni 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Polly put the kettle on. Engelsk i barnehagen.

Sammendrag

Prosjektet lar barn på 4 til 5 år møte engelsk regelmessig i barnehagen gjennom samlingsstund med engelskspråklig barnehagemedarbeider to ganger i uka og ellers i daglige aktiviteter. Målet er å utvikle og stimulere barnas generelle språkevne, og gi barna et tidlig grunnlag i engelsk gjennom lek og sang, og dermed øke fortroligheten med engelsk språk. Dessuten legges det vekt på å øke barnas kulturelle kompetanse ved at de møter kulturelle uttrykk fra det engelskspråklige området.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet lar barn på 4 til 5 år møte engelsk regelmessig i barnehagen gjennom samlingsstund med engelskspråklig barnehagemedarbeider to ganger i uka og ellers i daglige aktiviteter. Målet er å utvikle og stimulere barnas generelle språkevne, og gi barna et tidlig grunnlag i engelsk gjennom lek og sang, og dermed øke fortroligheten med engelsk språk. Dessuten legges det vekt på å øke barnas kulturelle kompetanse ved at de møter kulturelle uttrykk fra det engelskspråklige området.

Tittel

Polly put the kettle on. English in preschool.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Birte Simonsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder

Eva Maagerø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Broadband Access for Innovation and Regional Development.

Frick, Jan; Muller, Ulrich. 2005, UISAnnet produkt
1 - 1 av 1