Cristin-prosjekt-ID: 415164
Sist endret: 19. februar 2003 00:00
Cristin-prosjekt-ID: 415164
Sist endret: 19. februar 2003 00:00
Prosjekt

Brukerundersøkelse i psykiatri

prosjektleder

Jan Erik Hallandvik
ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori • Offentlig og privat administrasjon

Emneord

Psykiatri

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2001 Slutt: 10. februar 2003

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Brukerundersøkelse i psykiatri

Sammendrag

Brukerundersøkelse basert på kvalitativ metode (intervjuer). Gjelder brukere med psykiske lidelser i forhold til kommunale tjenester i en kommune

Vitenskapelig sammendrag

Brukerundersøkelse basert på kvalitativ metode (intervjuer). Gjelder brukere med psykiske lidelser i forhold til kommunale tjenester i en kommune

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Erik Hallandvik

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder
1 - 1 av 1