Cristin-prosjekt-ID: 415174
Sist endret: 14. januar 2015 14:36

Cristin-prosjekt-ID: 415174
Sist endret: 14. januar 2015 14:36
Prosjekt

Berøring som helsefremmende og lindrende metode.

prosjektleder

Berit Johannessen
ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

Omsorg

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. september 2002 Slutt: 1. juli 2004

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Berøring som helsefremmende og lindrende metode.

Sammendrag

Prosjektet mål er å gi 6 ansatte ved Sogndalstunet kompetanse i ulike former for berøringsteknikker for at disse skal anvende dette på utvalgte pasienter. Hovedmålet er at pasientene skal oppleve økt grad av livskvalitet. Delmål er at de ansatte selv gjennom berøring av hverandre skal oppleve økt arbeidsglede.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet mål er å gi 6 ansatte ved Sogndalstunet kompetanse i ulike former for berøringsteknikker for at disse skal anvende dette på utvalgte pasienter. Hovedmålet er at pasientene skal oppleve økt grad av livskvalitet. Delmål er at de ansatte selv gjennom berøring av hverandre skal oppleve økt arbeidsglede.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Berit Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

Hildegunn Ervik Sønning

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder
1 - 2 av 2