Cristin-prosjekt-ID: 415230
Sist endret: 7. november 2013 12:53
Cristin-prosjekt-ID: 415230
Sist endret: 7. november 2013 12:53
Prosjekt

Ung i Balanse- En undersøkelse om livsstilsvaner, fysisk kapasitet og selvvurdering blant elever i ungdomsskolen i Kristiansand kommune

prosjektleder

Stephen Seiler
ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Forebyggende medisin

Emneord

Ungdom • Fysisk aktivitet • BMI • Selvbilde

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2004 Slutt: 1. mai 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ung i Balanse- En undersøkelse om livsstilsvaner, fysisk kapasitet og selvvurdering blant elever i ungdomsskolen i Kristiansand kommune

Sammendrag

”Ung i balanse” er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Agder ved Avdeling for helse- og idrettsfag og Folkehelseforumet i Kristiansand Kommune. Målgruppen for prosjektet er elever i ungdomsskole i Kristiansand kommune. Følgende ungdomsskole har fått henvendelse om deltakelse i dette prosjektet: Lindebøskauen, Møvig, Fiskå, Karuss, Grim, Vigvoll, Oddermarka, Lovisenlund, Haumyrheia, Holte, Ve og Mosby Ungdomsskole. Alle elever i 8. klasse vil bli forespurt om deltakelse (ca. 1060 elever). Disse elevene vil bli fulgt i 3 år. Det er sendt skriftlige, formelle henvendelser med informasjon om prosjektet til Skoledirektøren og samtlige ungdomsskoler (se vedlegg nr.1 og 2). Prosjektet går over tre år, hvor man skal følge samme elevgruppen i 8. klasse på samtlige ungdomsskoler fra skolestart, september/oktober 2004 og frem til avslutningen av 10. klasse i mai 2007. I denne perioden skal det ved skolestart i 8., 9. og 10. klasse, samt avslutningen av 10 klasse i mai 2007, innhentes data ved hjelp av spørreskjema om elevenes livsstilsvaner som røyking, kostvaner, fysiske aktivitetsvaner og selvvurdering. Det vil også bli gjennomført fysiske kapasitetstester, hvor man registrerer elevenes muskulære styrke, ledd-bevegelighet, balanse, koordinasjon og kondisjon. I tillegg vil det bli gjennomført antropometriske målinger (skinfoldsmåling, høyde og vekt). Problemstillingene er som følger; •”Hvilke livsstilsvaner (røyke-, kost- og fysiske aktivitetsvaner) og hvilken fysisk kapasitet (muskulær styrke, ledd-bevegelighet, balanse, koordinasjon og kondisjon) har elever i ungdomsskole? •Hvordan endres dette bilde over tid, fra begynnelsen av 8. klasse på ungdomsskolen til avslutningen av 10. klasse? •Hvilke sammenhenger ser man mellom elever i ungdomsskolen sine livsstilsvaner, fysiske kapasitet og selvvurdering? •Hva er forekomsten av overvekt og undervekt blant elever i 8. klasse? Og hvordan endres dette bilde seg over tid, fra begynnelsen av 8.klasse på ungdomsskolen til avslutningen av 10.skole?

Vitenskapelig sammendrag

”Ung i balanse” er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Agder ved Avdeling for helse- og idrettsfag og Folkehelseforumet i Kristiansand Kommune. Målgruppen for prosjektet er elever i ungdomsskole i Kristiansand kommune. Følgende ungdomsskole har fått henvendelse om deltakelse i dette prosjektet: Lindebøskauen, Møvig, Fiskå, Karuss, Grim, Vigvoll, Oddermarka, Lovisenlund, Haumyrheia, Holte, Ve og Mosby Ungdomsskole. Alle elever i 8. klasse vil bli forespurt om deltakelse (ca. 1060 elever). Disse elevene vil bli fulgt i 3 år. Det er sendt skriftlige, formelle henvendelser med informasjon om prosjektet til Skoledirektøren og samtlige ungdomsskoler (se vedlegg nr.1 og 2). Prosjektet går over tre år, hvor man skal følge samme elevgruppen i 8. klasse på samtlige ungdomsskoler fra skolestart, september/oktober 2004 og frem til avslutningen av 10. klasse i mai 2007. I denne perioden skal det ved skolestart i 8., 9. og 10. klasse, samt avslutningen av 10 klasse i mai 2007, innhentes data ved hjelp av spørreskjema om elevenes livsstilsvaner som røyking, kostvaner, fysiske aktivitetsvaner og selvvurdering. Det vil også bli gjennomført fysiske kapasitetstester, hvor man registrerer elevenes muskulære styrke, ledd-bevegelighet, balanse, koordinasjon og kondisjon. I tillegg vil det bli gjennomført antropometriske målinger (skinfoldsmåling, høyde og vekt). Problemstillingene er som følger; •”Hvilke livsstilsvaner (røyke-, kost- og fysiske aktivitetsvaner) og hvilken fysisk kapasitet (muskulær styrke, ledd-bevegelighet, balanse, koordinasjon og kondisjon) har elever i ungdomsskole? •Hvordan endres dette bilde over tid, fra begynnelsen av 8. klasse på ungdomsskolen til avslutningen av 10. klasse? •Hvilke sammenhenger ser man mellom elever i ungdomsskolen sine livsstilsvaner, fysiske kapasitet og selvvurdering? •Hva er forekomsten av overvekt og undervekt blant elever i 8. klasse? Og hvordan endres dette bilde seg over tid, fra begynnelsen av 8.klasse på ungdomsskolen til avslutningen av 10.skole?

Tittel

Young and in Balance- A longitudinal study of lifestyle habits, physical capacity and self-image among 13-15 year old students in Kristiansand, Norway

prosjektdeltakere

prosjektleder

Stephen Seiler

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder
1 - 1 av 1