Cristin-prosjekt-ID: 415267
Sist endret: 14. januar 2015 14:50
Cristin-prosjekt-ID: 415267
Sist endret: 14. januar 2015 14:50
Prosjekt

Studieplan i Lindrende omsorg.

prosjektleder

Berit Johannessen
ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2005 Slutt: 1. mars 2006

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Studieplan i Lindrende omsorg.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Berit Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

Hildegunn Ervik Sønning

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder
1 - 2 av 2