Cristin-prosjekt-ID: 415320
Sist endret: 19. august 2008 00:00
Cristin-prosjekt-ID: 415320
Sist endret: 19. august 2008 00:00
Prosjekt

Bedre matematikkundervisning

prosjektleder

Anne Berit Fuglestad
ved Institutt for matematiske fag ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for matematiske fag ved Universitetet i Agder

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emneord

Matematikkdidaktikk • Utvikling • Forskning • Utdanning • Matematikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2006 Slutt: 31. desember 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bedre matematikkundervisning

Sammendrag

Prosjektet gjelder forskning knyttet til utviklingsarbeid i skoler angående matematikk og hvordan en spørrende og undersøkende tilnærming til matematikkfaget kan støtte elevenes løring i matematikk. Mer senere..

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet gjelder forskning knyttet til utviklingsarbeid i skoler angående matematikk og hvordan en spørrende og undersøkende tilnærming til matematikkfaget kan støtte elevenes løring i matematikk. Mer senere..

Tittel

Teaching Better Mathematics (TBM)

Sammendrag

The TBM project is a reseach and development project which involves four university colleges and University of Agder. The main focus is on inquiry communities and how inquiry approachers to teaching and learning can support students mathematical learnig.More to come

Vitenskapelig sammendrag

The TBM project is a reseach and development project which involves four university colleges and University of Agder. The main focus is on inquiry communities and how inquiry approachers to teaching and learning can support students mathematical learnig.More to come

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Berit Fuglestad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for matematiske fag ved Universitetet i Agder
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Bedre matematikkundervisning Teaching Better Mathematics.

Fuglestad, Anne Berit. 2010, Tangenten - tidsskrift for matematikkundervisning. UIAFagartikkel

Læringsfellesskap og inquiry Learning community and inquiry.

Fuglestad, Anne Berit. 2010, Tangenten - tidsskrift for matematikkundervisning. UIAFagartikkel

Utforskende matematikkundervisning - en lærers planlegging og refleksjoner.

Fuglestad, Anne Berit. 2009, Tapir Akademisk Forlag. UIAVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Inquiry approaches in mathematics - providing opportunities for different learners.

Fuglestad, Anne Berit. 2009, UIAVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Utforskende matematikkundervisning - en lærers planlegging og refleksjoner.

Fuglestad, Anne Berit. 2008, FoU i praksis 2008. UIAVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »