Cristin-prosjekt-ID: 415325
Sist endret: 10. desember 2007 00:00
Cristin-prosjekt-ID: 415325
Sist endret: 10. desember 2007 00:00
Prosjekt

Holismebegrepet i sykepleie og i New Age.

prosjektleder

Berit Johannessen
ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2007 Slutt: 1. januar 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Holismebegrepet i sykepleie og i New Age.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Berit Johannessen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder
1 - 1 av 1