Cristin-prosjekt-ID: 415441
Sist endret: 26. januar 2010, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 415441
Sist endret: 26. januar 2010, 00:00
Prosjekt

Betydninger av kjønn i helseutdanning og i behandling og omsorg av alvorlig syke menn sett fra pleiere og behandleres ståsted

prosjektleder

Marianne Inez Lien
ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Agder

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emneord

Kommunikasjon • Adferd • Kjønn • Helse • Kropp • Maskuliniteter • Maskulinitet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. oktober 2008 Slutt: 15. oktober 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Betydninger av kjønn i helseutdanning og i behandling og omsorg av alvorlig syke menn sett fra pleiere og behandleres ståsted

Sammendrag

Studien er et kvalitativt doktorgradsprosjekt som tar sikte på å undersøke hvordan kjønn og maskulinitet kommer til uttrykk i helseutdanning og i behandling og omsorg av alvorlig syke menn. Prosjektets siktemål er å belyse hvordan pleiere og behandlere forstår og forholder seg til kjønn og mannlige pasienter, og derigjennom å synliggjøre forståelser og kunnskap om menns håndtering av helse og sykdom ut fra helsepersonellets ståsted. Prosjektets empiriske materiale er feltobservasjoner og intervjuer med sykepleiere og leger og andre behandlere som arbeider i nær kontakt med pasienter. Sentrale spørsmål jeg reiser i dette prosjektet er: Hvilken kunnskap om kjønn tilegnes gjennom helseutdanning og i praksisfeltet? Hvilken betydning får helsearbeideres forståelser av maskulinitet og den mannlige pasienten i møter som er forbundet med krise og sorg, og hvordan håndterer involvert helsepersonell pasienters opplevelse og reaksjoner på sykdom og behandling.

Vitenskapelig sammendrag

Studien er et kvalitativt doktorgradsprosjekt som tar sikte på å undersøke hvordan kjønn og maskulinitet kommer til uttrykk i helseutdanning og i behandling og omsorg av alvorlig syke menn. Prosjektets siktemål er å belyse hvordan pleiere og behandlere forstår og forholder seg til kjønn og mannlige pasienter, og derigjennom å synliggjøre forståelser og kunnskap om menns håndtering av helse og sykdom ut fra helsepersonellets ståsted. Prosjektets empiriske materiale er feltobservasjoner og intervjuer med sykepleiere og leger og andre behandlere som arbeider i nær kontakt med pasienter. Sentrale spørsmål jeg reiser i dette prosjektet er: Hvilken kunnskap om kjønn tilegnes gjennom helseutdanning og i praksisfeltet? Hvilken betydning får helsearbeideres forståelser av maskulinitet og den mannlige pasienten i møter som er forbundet med krise og sorg, og hvordan håndterer involvert helsepersonell pasienters opplevelse og reaksjoner på sykdom og behandling.

Tittel

The Meaning of Gender in Health Education and in Treatment and Care of Men with Serious Illness Seen from the Nurses and Doctors Perspective

Sammendrag

The aim of this Ph-D. project is to shed light on the role of gender and masculinity in health education, treatment and care. The background of the interest in and importance of exploring the role and meanings of gender in different health contexts is the way men seem to cope with their health and illness. Some of the questions I ask is: Do health personnel?s implicit conceptions of gender make it easy or hard for men to cope in a situation of serious illness? Do the latter rely upon the strong sex? How does the medical staff, which is involved in treatment, understand the male patient?s (gendered) life projects? And how do the personnel understand the male patient?s needs for information, treatment and care? How do the medical staff understand their own and the patient?s role in this communication is focal for how they choose to meet the patients. The study is based on field observations and interviews of doctors and nurses

Vitenskapelig sammendrag

The aim of this Ph-D. project is to shed light on the role of gender and masculinity in health education, treatment and care. The background of the interest in and importance of exploring the role and meanings of gender in different health contexts is the way men seem to cope with their health and illness. Some of the questions I ask is: Do health personnel?s implicit conceptions of gender make it easy or hard for men to cope in a situation of serious illness? Do the latter rely upon the strong sex? How does the medical staff, which is involved in treatment, understand the male patient?s (gendered) life projects? And how do the personnel understand the male patient?s needs for information, treatment and care? How do the medical staff understand their own and the patient?s role in this communication is focal for how they choose to meet the patients. The study is based on field observations and interviews of doctors and nurses

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marianne Inez Lien

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetet i Agder
1 - 1 av 1