Cristin-prosjekt-ID: 415461
Sist endret: 18. november 2013 09:42

Cristin-prosjekt-ID: 415461
Sist endret: 18. november 2013 09:42
Prosjekt

Aktiv Transport i Norge

prosjektleder

Elling Tufte Bere
ved Institutt for ernæring og folkehelse ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for ernæring og folkehelse ved Universitetet i Agder
 • Syddansk Universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Idrettsmedisinske fag

Emneord

Transport • Skole • Barn

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2007 Slutt: 1. august 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Aktiv Transport i Norge

Sammendrag

Formålet med mitt prosjekt er å øke kunnskap om hvordan barn og voksne kommer seg til skole/jobb, og om det har betydning har for helsen eller andre helserelaterte vaner. Prosjektet søker å finne ut av effekten av å sykle til skolen og hvordan barn og voksne kommer seg til/fra skole/jobb, samt faktorer som kan relateres til dette (for eksempel holdninger til bruk av bil, bruk av sykkelhjelm, trafikksikkerhet, sosiale relasjoner og værforhold). Prosjektet er tilrådd av Personvernombudet for forskning ved Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS.

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med mitt prosjekt er å øke kunnskap om hvordan barn og voksne kommer seg til skole/jobb, og om det har betydning har for helsen eller andre helserelaterte vaner. Prosjektet søker å finne ut av effekten av å sykle til skolen og hvordan barn og voksne kommer seg til/fra skole/jobb, samt faktorer som kan relateres til dette (for eksempel holdninger til bruk av bil, bruk av sykkelhjelm, trafikksikkerhet, sosiale relasjoner og værforhold). Prosjektet er tilrådd av Personvernombudet for forskning ved Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS.

Tittel

Active Transportation in Norway

Sammendrag

Active commuting, such as cycling and walking to work/school provides an opportunity to integrate regular daily physical activity into the routine of daily life, as well as providing environmental benefits (Tudor-Locke et al., 2001, Andersen, 2007). It is important to establish behaviours that encourage physical activity early in life that might be carried on into adulthood. This is likely to influence current and future health (Hallal et al., 2006, Kristensen et al., 2008, Malina, 2001). It is assumed that active commuting promotes lifestyle patterns of physical activity that may be retained in adulthood (Carlin et al., 1997). The aims of the present project are: Article I The purpose of the study is to report the test-retest reliability of a newly developed comprehensive questionnaire on active commuting to school and work among 6th grade school children and their parents in Norway. Article II Compare self-reported active commuting with data from a motion monitor (ActiGraph) and cycle computer (34-4532 Sigma 500) Article III Report prevalence of different modes of commuting to school regarding seasonality, socio-demographic factors (gender, ethnicity and SES) and distance from home to school in a random sample of schools within two Norwegian counties. Article IV Investigate whether a change in mode of travel to school is associated with a change in cardiovascular fitness in young people by a school-based randomized, controlled trial (RCT) over 12 weeks.

Vitenskapelig sammendrag

Active commuting, such as cycling and walking to work/school provides an opportunity to integrate regular daily physical activity into the routine of daily life, as well as providing environmental benefits (Tudor-Locke et al., 2001, Andersen, 2007). It is important to establish behaviours that encourage physical activity early in life that might be carried on into adulthood. This is likely to influence current and future health (Hallal et al., 2006, Kristensen et al., 2008, Malina, 2001). It is assumed that active commuting promotes lifestyle patterns of physical activity that may be retained in adulthood (Carlin et al., 1997). The aims of the present project are: Article I The purpose of the study is to report the test-retest reliability of a newly developed comprehensive questionnaire on active commuting to school and work among 6th grade school children and their parents in Norway. Article II Compare self-reported active commuting with data from a motion monitor (ActiGraph) and cycle computer (34-4532 Sigma 500) Article III Report prevalence of different modes of commuting to school regarding seasonality, socio-demographic factors (gender, ethnicity and SES) and distance from home to school in a random sample of schools within two Norwegian counties. Article IV Investigate whether a change in mode of travel to school is associated with a change in cardiovascular fitness in young people by a school-based randomized, controlled trial (RCT) over 12 weeks.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elling Tufte Bere

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for ernæring og folkehelse ved Universitetet i Agder

Lars Bo Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Syddansk Universitet
1 - 2 av 2