Cristin-prosjekt-ID: 415511
Cristin-prosjekt-ID: 415511
Prosjekt

På vandring i fortellingenes og kulturens skoger. Barns møte med narrative tekster. En resepsjonsstudie

prosjektleder

Eva Maagerø
ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder

Klassifisering

Emneord

Barn

Tidsramme

Avsluttet
Start: 17. februar 1998 Slutt: 15. desember 2003

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

På vandring i fortellingenes og kulturens skoger. Barns møte med narrative tekster. En resepsjonsstudie

Sammendrag

I prosjektet ønsker jeg å undersøke og beskrive hvilke faktorer som er vesentlige når barn med forskjellig kulturell bakgrunn skaper mening i møtet med narrative tekster. Jeg er opptatt av lesersiden av litteraturen og særlig av barn som lesere, dessuten den rollen kulturell bakgrunn i et bredt perspektiv spiller i møtet med litteraturen. Prosjektet bygger på data samlet inn ved to forskjellige skoler i Kristiansand. 18 barn (12 som har et annet morsmål enn norsk og 6 med norsk som morsmål - 10-11 år gamle) er med i undersøkelsen. Den teoretiske rammen for prosjektet er resepsjonsteori (primært tysk resepsjonsestetikk), narrativ teori, kognitiv teori om barns utvikling som lesere og teori om situasjons- og kulturkonteksten.

Vitenskapelig sammendrag

I prosjektet ønsker jeg å undersøke og beskrive hvilke faktorer som er vesentlige når barn med forskjellig kulturell bakgrunn skaper mening i møtet med narrative tekster. Jeg er opptatt av lesersiden av litteraturen og særlig av barn som lesere, dessuten den rollen kulturell bakgrunn i et bredt perspektiv spiller i møtet med litteraturen. Prosjektet bygger på data samlet inn ved to forskjellige skoler i Kristiansand. 18 barn (12 som har et annet morsmål enn norsk og 6 med norsk som morsmål - 10-11 år gamle) er med i undersøkelsen. Den teoretiske rammen for prosjektet er resepsjonsteori (primært tysk resepsjonsestetikk), narrativ teori, kognitiv teori om barns utvikling som lesere og teori om situasjons- og kulturkonteksten.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eva Maagerø

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder
1 - 1 av 1