Cristin-prosjekt-ID: 415518
Cristin-prosjekt-ID: 415518
Prosjekt

Geografiske data - organisering, lagring, overføring og bearbeiding

prosjektleder

Håvard Tveite
ved Realfag og teknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Miljøvitenskap og naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2000 Slutt: 31. desember 2000

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Geografiske data - organisering, lagring, overføring og bearbeiding

Sammendrag

Prosjektsammendrag: Prosjektet skal klargjøre NLH-kurs GIS300 - Geografiske databaser - for etterutdanningsmarkedet. Kurset forutsettes gjennomført med en endags samling i begynnelsen og slutten av kurset, den øvrige delen av studiet kan gjennomføres ved hjelp av en datamaskin tilknyttet Internett, f.eks. på kursdeltakerens arbeidsplass. Spesialutviklede interaktive JAVA-applets skal brukes for å illustrere prinsippene for lagring, overføring og bearbeiding av geografiske data. Ved utviklingen av materialet vil det bli tatt hensyn til de nyeste tilgjengelige standardiseringsforslag fra ISO/TC211 og OGIS-konsortiet. Øvingsdata skal legges til rette på en dedikert tjenermaskin. Kontakt med studentene under studiet forutsettes oppretthold ved hjelp av NLHs standard web-rammeverk for kurs (se http://kurs.nlh.no/) og vanlig e-post.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektsammendrag: Prosjektet skal klargjøre NLH-kurs GIS300 - Geografiske databaser - for etterutdanningsmarkedet. Kurset forutsettes gjennomført med en endags samling i begynnelsen og slutten av kurset, den øvrige delen av studiet kan gjennomføres ved hjelp av en datamaskin tilknyttet Internett, f.eks. på kursdeltakerens arbeidsplass. Spesialutviklede interaktive JAVA-applets skal brukes for å illustrere prinsippene for lagring, overføring og bearbeiding av geografiske data. Ved utviklingen av materialet vil det bli tatt hensyn til de nyeste tilgjengelige standardiseringsforslag fra ISO/TC211 og OGIS-konsortiet. Øvingsdata skal legges til rette på en dedikert tjenermaskin. Kontakt med studentene under studiet forutsettes oppretthold ved hjelp av NLHs standard web-rammeverk for kurs (se http://kurs.nlh.no/) og vanlig e-post.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Håvard Tveite

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Realfag og teknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Gerhard Skagestein

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Miljøvitenskap og naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 2 av 2