Cristin-prosjekt-ID: 415523
Sist endret: 23. oktober 2013 16:40

Cristin-prosjekt-ID: 415523
Sist endret: 23. oktober 2013 16:40
Prosjekt

Utviklingsarbeid innan saueavl

prosjektleder

Tormod Ådnøy
ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Husdyravl, oppdrett, forplantning

Emneord

Sau • Evaluering

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. november 2000 Slutt: 15. april 2001

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utviklingsarbeid innan saueavl

Sammendrag

Institutt for husdyrfag evaluerte nytt program for utrekning av avlsverdiar (DMU) i saueavlen. I det nye programmet skal rutinane for utrekning av avlsverdi gjerast meir generelle slik at nye eigenskapar lettare kan førast inn enn med det etablerte programmet. Maternaleffekt basert på vårvekt er ein eigenskap som skal evaluerast, i tillegg til slakteeigenskapar.

Vitenskapelig sammendrag

Institutt for husdyrfag evaluerte nytt program for utrekning av avlsverdiar (DMU) i saueavlen. I det nye programmet skal rutinane for utrekning av avlsverdi gjerast meir generelle slik at nye eigenskapar lettare kan førast inn enn med det etablerte programmet. Maternaleffekt basert på vårvekt er ein eigenskap som skal evaluerast, i tillegg til slakteeigenskapar.

Tittel

Development of sheep breeding program

Sammendrag

Method for finding existing sheep breeding values is revised, using DMU. To facilitate the incorporation of new traits in the new system. Maternal effects based on 20-40 day weights is implemented.

Vitenskapelig sammendrag

Method for finding existing sheep breeding values is revised, using DMU. To facilitate the incorporation of new traits in the new system. Maternal effects based on 20-40 day weights is implemented.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tormod Ådnøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Anne Guro Larsgard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kari Kolstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 3 av 3