Cristin-prosjekt-ID: 415547
Sist endret: 11. desember 2013 14:42
Cristin-prosjekt-ID: 415547
Sist endret: 11. desember 2013 14:42
Prosjekt

Norsk geitmjølk - eit eigna konkurranseprodukt

prosjektleder

Tormod Ådnøy
ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Husdyravl, oppdrett, forplantning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2001 Slutt: 30. juni 2002

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norsk geitmjølk - eit eigna konkurranseprodukt

Sammendrag

Kartleggja proteintypar bestemt ved DNA-typing. Diskutera utnytting i avl.

Vitenskapelig sammendrag

Kartleggja proteintypar bestemt ved DNA-typing. Diskutera utnytting i avl.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tormod Ådnøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Sigbjørn Lien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Margaretha Jansen Brovold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Ingrid Colbjørnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 4 av 4