Cristin-prosjekt-ID: 415723
Sist endret: 11. desember 2013 15:46

Cristin-prosjekt-ID: 415723
Sist endret: 11. desember 2013 15:46
Prosjekt

Utnyttelse av slakteavfall, pelsdyrskrotter og husdyrkadaver som fôr til pelsdyr

prosjektleder

Øystein Ahlstrøm
ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre landbruksfag

Emneord

Ernæring • Konservering

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2000 Slutt: 31. desember 2002

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utnyttelse av slakteavfall, pelsdyrskrotter og husdyrkadaver som fôr til pelsdyr

Sammendrag

Prosjektets hovedmål er å bedre utnyttelsen av pelsdyrskrotter, kadaver og bioprodukter fra slakteri som fôr til pelsdyr gjennom å undersøke hvilke konserveringsmetoder og behandlingsmetoder som egner seg best i forhold til næringsinnhold, anvendelighet, krav fra myndighetene og økonomi og dermed sikre framtidig tilgang på råstoff til pelsdyr og bidra til fortsatt gjenvinning av pelsdyrskrotter og avfall fra slakteriene som fôr. Delmål 1: Avklare brukspotensiale og anvendelighet av destruksjonsmasse laget av husdyrkadaver og pelsdyrskrotter. Sammenligne konserveringsmetoder i forhold til næringsinnhold for pelsdyr og økonomi i pelsdyrfôrproduksjonen. 2. Utvikle en fermenteringsmetode for destruksjonsmasse laget av pelsdyrskrotter og kadaver. Finne en velegnet karbohydratkilde som næringskilde for startkulturen. 3. Undersøke hvilke muligheter som finnes for å unngå eller bøte på reduksjonen i proteinfordøyelighet som skjer ved varmebehandlingen av massen. 4. Finne optimal innblanding av destruksjonsmasse/mel i forhold til næringsbehov og smakspreferanser hos sølvrev, blårev og mink

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektets hovedmål er å bedre utnyttelsen av pelsdyrskrotter, kadaver og bioprodukter fra slakteri som fôr til pelsdyr gjennom å undersøke hvilke konserveringsmetoder og behandlingsmetoder som egner seg best i forhold til næringsinnhold, anvendelighet, krav fra myndighetene og økonomi og dermed sikre framtidig tilgang på råstoff til pelsdyr og bidra til fortsatt gjenvinning av pelsdyrskrotter og avfall fra slakteriene som fôr. Delmål 1: Avklare brukspotensiale og anvendelighet av destruksjonsmasse laget av husdyrkadaver og pelsdyrskrotter. Sammenligne konserveringsmetoder i forhold til næringsinnhold for pelsdyr og økonomi i pelsdyrfôrproduksjonen. 2. Utvikle en fermenteringsmetode for destruksjonsmasse laget av pelsdyrskrotter og kadaver. Finne en velegnet karbohydratkilde som næringskilde for startkulturen. 3. Undersøke hvilke muligheter som finnes for å unngå eller bøte på reduksjonen i proteinfordøyelighet som skjer ved varmebehandlingen av massen. 4. Finne optimal innblanding av destruksjonsmasse/mel i forhold til næringsbehov og smakspreferanser hos sølvrev, blårev og mink

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øystein Ahlstrøm

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 1 av 1