Cristin-prosjekt-ID: 415728
Sist endret: 11. desember 2013 15:52

Cristin-prosjekt-ID: 415728
Sist endret: 11. desember 2013 15:52
Prosjekt

Konservering av slaktebiprodukter til pelsdyrfôr

prosjektleder

Øystein Ahlstrøm
ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre landbruksfag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2001 Slutt: 1. mars 2002

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Konservering av slaktebiprodukter til pelsdyrfôr

Sammendrag

En mest mulig rasjonell og kostnadseffektiv utnytting av slaktebiproduktene skal samtidig ivareta hensynet til ernæringsmessig og hygienisk kvalitet. Aktuelle metoder er korttidskonservering av slaktebiproduktene ved slakteriet for senere transport tilaktuelt pelsdyrfôrkjøkken. Siden pelsdyrnæringens forbruk av fôr er ulikt fordelt gjennom året, er det viktig å utvikle metoder for langtidskonservering. Ut fra resultater i innledende småskalaforsøk bør så en eller flere egnede korttids- eller langtidskonserverte produkter prøves i praktiske fôringsforsøk.

Vitenskapelig sammendrag

En mest mulig rasjonell og kostnadseffektiv utnytting av slaktebiproduktene skal samtidig ivareta hensynet til ernæringsmessig og hygienisk kvalitet. Aktuelle metoder er korttidskonservering av slaktebiproduktene ved slakteriet for senere transport tilaktuelt pelsdyrfôrkjøkken. Siden pelsdyrnæringens forbruk av fôr er ulikt fordelt gjennom året, er det viktig å utvikle metoder for langtidskonservering. Ut fra resultater i innledende småskalaforsøk bør så en eller flere egnede korttids- eller langtidskonserverte produkter prøves i praktiske fôringsforsøk.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øystein Ahlstrøm

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 1 av 1