Cristin-prosjekt-ID: 415729
Sist endret: 11. desember 2013 15:52

Cristin-prosjekt-ID: 415729
Sist endret: 11. desember 2013 15:52
Prosjekt

Smak av fjell og natur - eit konkurransefortrinn for norsk sauehald

prosjektleder

Lars Olav Eik
ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre landbruksfag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2001 Slutt: 31. desember 2003

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Smak av fjell og natur - eit konkurransefortrinn for norsk sauehald

Sammendrag

Målsettinga med prosjektet er å kartleggja smaksskilnader og skilnader i feittsyresamansetnad mellom ulike typar lammeslakt (fjellbeite / innmark). Eventuelle smaksavvik på grunn av vêrsmak og raps vil også bli undersøkt.

Vitenskapelig sammendrag

Målsettinga med prosjektet er å kartleggja smaksskilnader og skilnader i feittsyresamansetnad mellom ulike typar lammeslakt (fjellbeite / innmark). Eventuelle smaksavvik på grunn av vêrsmak og raps vil også bli undersøkt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Olav Eik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Magny Skinlo Thomassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tormod Ådnøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Ingrid Colbjørnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Anna Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 5 av 5