Cristin-prosjekt-ID: 415730
Sist endret: 11. desember 2013 15:53
Cristin-prosjekt-ID: 415730
Sist endret: 11. desember 2013 15:53
Prosjekt

Kompetanseheving i utmarksbasert lammeproduksjon

prosjektleder

Tormod Ådnøy
ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Finansiering

  • Andre

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Husdyravl, oppdrett, forplantning

Emneord

Utmark • Beite

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2001 Slutt: 15. mai 2003

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kompetanseheving i utmarksbasert lammeproduksjon

Sammendrag

Formålet med prosjektet er å utvikle et studieopplegg for beitebrukere. Dette skal øke kompetansenivået hos deltakerne gjennom studiesamlinger - med teoretisk kog praktisk arbeid. Den teoretiske delen skal baseres på et kurshefte vi utarbeider. I praktisk del skal deltakerne arbeide med sine egne produksjonsresultater, som hentes ut fra nasjonale databaser med sauedata (1989-), ved hjelp av et system vi vil utvikle i løpet av prosjektet. Disse data vil også bli behandlet gjennom statistiske prosedrerslik at deltakerne får tilgang på de mest interessante tallene for deres beitelag: Snittverdier for enkeltgarder, for hele beitelaget hvert år, m.m. Beitebrukere vil delta i prosjektutviklingen.

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å utvikle et studieopplegg for beitebrukere. Dette skal øke kompetansenivået hos deltakerne gjennom studiesamlinger - med teoretisk kog praktisk arbeid. Den teoretiske delen skal baseres på et kurshefte vi utarbeider. I praktisk del skal deltakerne arbeide med sine egne produksjonsresultater, som hentes ut fra nasjonale databaser med sauedata (1989-), ved hjelp av et system vi vil utvikle i løpet av prosjektet. Disse data vil også bli behandlet gjennom statistiske prosedrerslik at deltakerne får tilgang på de mest interessante tallene for deres beitelag: Snittverdier for enkeltgarder, for hele beitelaget hvert år, m.m. Beitebrukere vil delta i prosjektutviklingen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tormod Ådnøy

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 1 av 1