Cristin-prosjekt-ID: 415756
Sist endret: 10. desember 2007, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 415756
Sist endret: 10. desember 2007, 00:00
Prosjekt

Kvalitet, informasjon og merking

prosjektleder

Kyrre Rickertsen
ved Handelshøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Veterinærhøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økonomi

Emneord

Kalibrering • Auksjonar

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2002 Slutt: 30. april 2004

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kvalitet, informasjon og merking

Sammendrag

Det vil bli økt konkurranse i det norske matvaremarkedet. Norske produsenter vil være avhengige av å produsere det forbrukerne ønsker og merke produktene sine slik at de attraktive produktatributtene kommer klart fram. I første del av prosjektet vil vi foreta en litteraturstudie av attraksjonsmerker for storfekjøtt. Vi vil videre evaluere flere av de utenlandske merkene ved hjelp av norske fokusgrupper. I andre del av prosjektet vil vi se på effekten av ulike produktopplysninger på forbrukernes valg. Vi vil gjennomføre en spørreundersøkelse der et representativt utvalg av befolkningen blir spurt om å velge mellom ulike produkter. Ved å se hvilke alternativer forbrukerne velger, kan vi finne effekten av de ulike opplysningene på forbrukernes valg. Spørreundersøkelsen er fleksibel, og kan håndtere både eksisterende og konstruerte produktbeskrivelser. Dette er viktig i evalueringen av produkter på utviklingsstadiet. I tredje del av prosjektet vil et trenet smakspanel klassifisere kvaliteten til fileter av storfekjøtt. Filetene vil bli merket og solgt i eksperimentelle auksjoner. Vi vil benytte lukkede andreprisauksjoner der deltagerne har økonomiske incentiver til å by sin sanne betalingsvillighet. Spørreundersøkelsens representativitet og fleksibilitet kombinert med auksjonenes økonomiske incentiver, gir en omfattende studie som fanger opp et stort antall attributter og verdsetter disse på en realistisk måte.

Vitenskapelig sammendrag

Det vil bli økt konkurranse i det norske matvaremarkedet. Norske produsenter vil være avhengige av å produsere det forbrukerne ønsker og merke produktene sine slik at de attraktive produktatributtene kommer klart fram. I første del av prosjektet vil vi foreta en litteraturstudie av attraksjonsmerker for storfekjøtt. Vi vil videre evaluere flere av de utenlandske merkene ved hjelp av norske fokusgrupper. I andre del av prosjektet vil vi se på effekten av ulike produktopplysninger på forbrukernes valg. Vi vil gjennomføre en spørreundersøkelse der et representativt utvalg av befolkningen blir spurt om å velge mellom ulike produkter. Ved å se hvilke alternativer forbrukerne velger, kan vi finne effekten av de ulike opplysningene på forbrukernes valg. Spørreundersøkelsen er fleksibel, og kan håndtere både eksisterende og konstruerte produktbeskrivelser. Dette er viktig i evalueringen av produkter på utviklingsstadiet. I tredje del av prosjektet vil et trenet smakspanel klassifisere kvaliteten til fileter av storfekjøtt. Filetene vil bli merket og solgt i eksperimentelle auksjoner. Vi vil benytte lukkede andreprisauksjoner der deltagerne har økonomiske incentiver til å by sin sanne betalingsvillighet. Spørreundersøkelsens representativitet og fleksibilitet kombinert med auksjonenes økonomiske incentiver, gir en omfattende studie som fanger opp et stort antall attributter og verdsetter disse på en realistisk måte.

Tittel

Quality, information and labeling

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kyrre Rickertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Handelshøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Frode Alfnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Experimental Evidence of Risk Aversion in Consumer Markets: The Case of Beef Tenderness.

Alfnes, Frode; Rickertsen, Kyrre; Ueland, Øydis. 2005, XIth International Congress of the European Association of Agricultural Economists. NMBU, NOFIMAVitenskapelig foredrag

Experimental Evidence of Risk Aversion in Consumer Markets: The Case of Beef Tenderness.

Rickertsen, Kyrre; Alfnes, Frode; Ueland, Øydis. 2005, Annual Meeting of American Agricultural Economics Association, Providence, July 2005. NMBU, NOFIMAVitenskapelig foredrag

European consumers' willingness to pay for U.S. beef in experimental auction markets: Reply.

Alfnes, Frode; Rickertsen, Kyrre. 2005, American Journal of Agricultural Economics. NMBUVitenskapelig artikkel

Vil betale mer for gourmet-biff.

Alfnes, Frode. 2004, NMBUIntervju

Experimental Evidence of Risk Aversion in Consumer Markets: The case of Beef.

Alfnes, Frode; Rickertsen, Kyrre; Ueland, Øydis. 2004, NMBU, NOFIMARapport
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »