Cristin-prosjekt-ID: 415762
Sist endret: 4. mars 2003 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 415762
Sist endret: 4. mars 2003 00:00
Prosjekt

Tilgang på sink,mangan og kopper innen økologisk mat - og fôrkornproduksjon på Sør-Østlandet.

prosjektleder

Steinar Tveitnes
ved Miljøvitenskap og naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Handelshøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Landbruksfag

Emneord

Jordbruk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2002 Slutt: 31. desember 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tilgang på sink,mangan og kopper innen økologisk mat - og fôrkornproduksjon på Sør-Østlandet.

Sammendrag

Prosjektet tar sikte på å kvantifisere det potensialet jordas stedegne mineralmateriale har til å forsyne kornplantene med mikronæringsstoffene sink, mangan og kopper. En ønsker å utvikle metoder som gjør at mikronæringsstoffene i jorda kan utnyttes bedre. Å bruke vekster med dyptgående røtter som underkultur i vekstomløp kan bidra til at en større del av jordas naturlige reserver av mikronæringsstoffer blir tilgjengelige for hovedveksten. Samtidig ønsker en å finne fram til organisk eller uorganisk materiale som inneholder mikronæringsstoffer, slik at disse stoffene ikke representerer noen minimumsfaktor i planteernæringen, og slik at en kan opprettholde en ønskelig reserve av mikronæringsstoffer i kulturjorda over tid. En vil undersøke jord i områder på Sør-Østlandet hvor mangel på mikronæringsstoffer ofte er et problem. Prosjektet vil omfatte markforsøk, karforsøk og laboratorieundersøkelser. I markforsøkene vil en ta med korn i omløp med belgvekster (eng med høyt innhold av en belgvekst). I kornårene vil kløver/timoteieng tjene som dekkvekst eller underkultur. I veksthusforsøkene undersøkes plantetilgjengeligheten av det Zn, Mn og Cu som frigjøres fra steinmjøl og kompostmateriale. I laboratoriet kvantifiseres frigjøringen av Zn, Mn og Cu fra ulike steinmjøl- og komposttyper.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet tar sikte på å kvantifisere det potensialet jordas stedegne mineralmateriale har til å forsyne kornplantene med mikronæringsstoffene sink, mangan og kopper. En ønsker å utvikle metoder som gjør at mikronæringsstoffene i jorda kan utnyttes bedre. Å bruke vekster med dyptgående røtter som underkultur i vekstomløp kan bidra til at en større del av jordas naturlige reserver av mikronæringsstoffer blir tilgjengelige for hovedveksten. Samtidig ønsker en å finne fram til organisk eller uorganisk materiale som inneholder mikronæringsstoffer, slik at disse stoffene ikke representerer noen minimumsfaktor i planteernæringen, og slik at en kan opprettholde en ønskelig reserve av mikronæringsstoffer i kulturjorda over tid. En vil undersøke jord i områder på Sør-Østlandet hvor mangel på mikronæringsstoffer ofte er et problem. Prosjektet vil omfatte markforsøk, karforsøk og laboratorieundersøkelser. I markforsøkene vil en ta med korn i omløp med belgvekster (eng med høyt innhold av en belgvekst). I kornårene vil kløver/timoteieng tjene som dekkvekst eller underkultur. I veksthusforsøkene undersøkes plantetilgjengeligheten av det Zn, Mn og Cu som frigjøres fra steinmjøl og kompostmateriale. I laboratoriet kvantifiseres frigjøringen av Zn, Mn og Cu fra ulike steinmjøl- og komposttyper.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Steinar Tveitnes

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Miljøvitenskap og naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 1 av 1