Cristin-prosjekt-ID: 415763
Sist endret: 4. mars 2003 00:00
Cristin-prosjekt-ID: 415763
Sist endret: 4. mars 2003 00:00
Prosjekt

Mineralisering av karbon og nitrogen etter pløing av eng

prosjektleder

Hugh Riley
ved Norsk institutt for planteforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk institutt for planteforskning
 • Handelshøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Landbruksfag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2002 Slutt: 31. desember 2006

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mineralisering av karbon og nitrogen etter pløing av eng

Sammendrag

Pløying av eng kan skape ekstreme situasjonar med omsyn på utvasking av N og problem knytt til vurdering av næringsforsyning. I økologisk drift er god utnytting av tilgjengelege N-ressursar særleg viktig fordi N oftast er avgrensande for plantevekst og fordi miljøaspektet er vektlagt. Prosjektet skal klarlegge potensialet for mineralisering av C og N etter pløying av eng med ulik alder og innhald av kløver. Endring av mineralisering som følgje av ulik grad av forstyrring ved jordarbeiding skal undersøkast, samt mineralisering i perioder med låge temperaturar utanfor vekstsesongen. Hurtigmetode for analyse av potensiell C- og N- mineralisering blir testa. Det kompliserte samspelet mellom jordfysiske, biologiske og meteorologiske faktorar sin påverknad på mineralisering av C og N gjer det vanskeleg å vurdere N-faktoren. 1 tillegg til å få fram ny kunnskap blir det i prosjektet lagt sterk vekt på å systematise kunnskap. Mellom anna ved bruk av den mekaniske modellen SOIL_ NO. Kalibrering av modellen blir gjort på eksisterande data og nye forsøksdata. Testing av modellen blir gjennomført i prosjektet. Problemstillingar for økologisk drift er vektlagt, men forsøksspørsmål er høgst relevante også for konvensjonell drift. Ny kunnskap vil dekke behov for viktig vidareutvikling av tilgjengelege norske gjødslingsprogram.

Vitenskapelig sammendrag

Pløying av eng kan skape ekstreme situasjonar med omsyn på utvasking av N og problem knytt til vurdering av næringsforsyning. I økologisk drift er god utnytting av tilgjengelege N-ressursar særleg viktig fordi N oftast er avgrensande for plantevekst og fordi miljøaspektet er vektlagt. Prosjektet skal klarlegge potensialet for mineralisering av C og N etter pløying av eng med ulik alder og innhald av kløver. Endring av mineralisering som følgje av ulik grad av forstyrring ved jordarbeiding skal undersøkast, samt mineralisering i perioder med låge temperaturar utanfor vekstsesongen. Hurtigmetode for analyse av potensiell C- og N- mineralisering blir testa. Det kompliserte samspelet mellom jordfysiske, biologiske og meteorologiske faktorar sin påverknad på mineralisering av C og N gjer det vanskeleg å vurdere N-faktoren. 1 tillegg til å få fram ny kunnskap blir det i prosjektet lagt sterk vekt på å systematise kunnskap. Mellom anna ved bruk av den mekaniske modellen SOIL_ NO. Kalibrering av modellen blir gjort på eksisterande data og nye forsøksdata. Testing av modellen blir gjennomført i prosjektet. Problemstillingar for økologisk drift er vektlagt, men forsøksspørsmål er høgst relevante også for konvensjonell drift. Ny kunnskap vil dekke behov for viktig vidareutvikling av tilgjengelege norske gjødslingsprogram.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hugh Riley

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norsk institutt for planteforskning

Trine Aulstad Sogn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Miljøvitenskap og naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 2 av 2